Musikkvitenskap

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Musikkvitenskap

– Studiets oppbygning

informasjonens gyldighet BMUSV studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet:
Tabellene under gjelder for studieåret 2019/2020. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studiets oppbygning BMUSV

Bachelorprogrammet i musikkvitenskap er en treårig utdanning og består av 180 studiepoeng (sp). Av disse er 97,5 sp obligatoriske emner i musikkvitenskap. EXFAC0016 er obligatorisk ex.fac.-emne for graden.

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)

EXPH0100

Examen philosophicum for humaniora og estetiske fag

7,5
MUSV1011 Musikk i historisk perspektiv 1 7,5
MUSV1017 Satsteknikker 1 m/musikkteknologi og hørelære 7,5

MUSV1019

Hovedinstrument 1 med improvisasjon 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
MUSV1012 Musikk i historisk perspektiv 2 7,5
MUSV1018 Hørelære og improvisasjon 7,5
MUSV1021 Hovedinstrument 2 7,5
MUSV2008 Satsteknikker 2 m/ musikkteknologi og ensembleledelse 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
MUSV2010 Arrangering og innføring i komposisjon 7,5
Flere valg Områdeemne 7,5
MUSV2023 Hovedinstrument 3 m/hørelære 7,5
MUSV31XX Fordypningsemne i musikkvitenskap 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
MUSV1013 Etnomusikologi 7,5
MUSV31XX Fordypningsemne i musikkvitenskap 7,5
MUSV2032

Bacheloroppgave i musikkvitenskap

15

 

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst) og sjette semester (vår)
Flere valg Fag 2: Velg mellom årsstudium i et annet fag eller utenlandsopphold 60
26 nov 2019

Studiehåndbok og pensum