Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Musikkvitenskap

– Studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet:
Tabellene under gjelder for studieåret 2018/2019. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Bachelorprogrammet i musikkvitenskap er en treårig utdanning og består av 180 studiepoeng (sp). Av disse er 97,5 sp obligatoriske emner i musikkvitenskap. EXFAC0016 er obligatorisk ex.fac.-emne for graden.

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
EXFAC0016 Lyttestrategier som redskap i musikkvitenskap og musikkteknologi 7,5
MUSV1011 Musikk i historisk perspektiv 1 7,5
MUSV1017 Satsteknikker 1 m/musikkteknologi og hørelære 7,5
MUSV1020 Hovedinstrument 1 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
MUSV1012 Musikk i historisk perspektiv 2 7,5
MUSV1018 Hørelære og improvisasjon 7,5
MUSV1021 Hovedinstrument 2 7,5
MUSV2009 Satsteknikker 2 m/musikkteknologi 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
MUSV2010 Arrangering og innføring i komposisjon 7,5
MUSV2020 Hørelære og ensembleledelse 7,5
MUSV2022 Hovedinstrument 3 7,5
MUSV31XX eller MUSV2031 Fordypningsemne i musikkvitenskap eller Bacheloroppgave i musikkvitenskap 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
EXPH0002 Examen philosophicum for utøvende kunst- og musikkstudenter 7,5
MUSV1013 Etnomusikologi 7,5
MUSV31XX eller MUSV2031 Fordypningsemne i musikkvitenskap eller Bacheloroppgave i musikkvitenskap 7,5
Flere valg Perspektivemne 7,5

 

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst) og sjette semester (vår)
Flere valg Fag 2: Velg mellom årsstudium i et annet fag eller utenlandsopphold 60
Wed, 04 Jul 2018 21:06:34 +0200