Musikkvitenskap

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Musikkvitenskap

Studenter arbeider med noter. Foto.

Om studiet:

Hvorfor er musikk så viktig for mennesker i alle aldre i alle kulturer?

Det finnes ingen enkle svar på dette spørsmålet. Til det er musikken altfor variert og mangfoldig. På grunn av det går bachelorstudiet i musikkvitenskap inn i musikken fra så mange ulike innfallsvinkler: gjennom musikkhistorie, musikalsk analyse, din egen praktiske utøving av musikk, kunnskap om andre kulturers musikk, musikkteori, oppøving av gehør, øvelser i det å skrive musikk, å improvisere og lede kor.

Hva lærer du?

Som bachelorstudent i musikkvitenskap får du grundig innføring både i den vestlige musikkhistorien og i musikk fra andre kulturer. Du lærer å analysere både gjennom øre og notebilde. Du lærer deg også å lage og arrangere musikk, du øver opp gehøret ditt og du lærer å lede kor. Du får øvelse i å improvisere og du får store muligheter til å utvikle deg på hovedinstrumentet ditt, som naturligvis også kan være vokal.

Gjennom studiet øver du ikke bare opp generelle ferdigheter innenfor musikkfaget. I 3. og 4. semester får du også velge mellom de ulike fordypningsemnene det undervises i. Emnene kan være innenfor populærmusikk, jazz, musikkhistorie, opera, filmmusikk, folkemusikk, musikk fra andre kulturer og mye mer. I 4. semester skriver du en bacheloroppgave under veiledning, som utgjør halvparten av tiden du bruker på studiet det halvåret.

I musikkvitenskap får du undervisning gjennom forelesninger, seminarer, mindre grupper og individuelle timer. Denne allsidigheten gir deg et solid grunnlag både for egen utvikling og for fremtidig yrkesliv.

Hvorfor studere musikkvitenskap ved NTNU?

I musikkvitenskap ved NTNU legges det stor vekt på kombinasjonen av teori og praksis. Dette betyr at du sammen med et utvalg teoretiske og praktiske emner også får hovedinstrumentundervisning fra første stund. Det er ukentlige, individuelle undervisningstimer mellom deg og lærer. Måten studiet er bygd opp på, gjør studenter fra NTNU attraktive på arbeidsmarkedet.

I fritiden møter du medstudenter i de mange aktivitetene på ærverdige Studentersamfundet og på andre musikkscener i byen. I Trondheim finner du ellers både Rockheim og Ringve, musikaler på Trøndelag teater og oratorier i Nidarosdomen. I løpet av året går flere musikkfestivaler av internasjonalt format av stabelen.  Det er ikke uten grunn at Trondheim gjerne omtales som Norges beste studentby – ikke minst for studenter i musikkvitenskap!

22 jan 2019

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i musikkvitenskap
Studieprogramkode: BMUSV
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 437 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for musikk, Det humanistiske fakultet

Hvordan er studiet?

Hvordan er studiet?

Les tidligere studenters erfaringer med musikkvitenskap ved NTNU.