Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Musikkvitenskap

Jobbmuligheter

Mange av studentene som tar en bachelor eller master i musikkvitenskap får undervisningsstillinger, særlig i kulturskole og privat musikkskole. Fast ansettelse krever praktisk-pedagogisk tilleggsutdanning (PPU), noe som også kan tas ved NTNU. Yrkeskarrierene kan ellers være svært varierte og mangfoldige.

I en undersøkelse blant tidligere bachelorstudenter i 2018 svarte:

 • 50 % at de i dag har en jobb de selv mener er relevant i forhold til utdanningen i musikkvitenskap.
 • 70 % at de fortsatte på høyere grad, eller studerte videre på andre fag rett etter bachelorgraden.
 • 50 % at de var i deltidsjobb i det første halvåret etter endt bachelorgrad.
 • 9 % at de var jobbsøkende i det første halvåret etter endt bachelorgrad.
 • 91 % at de oppfatter kombinasjonen av praktiske og teoretiske emner i utdanningen som veldig yrkesrelevant (55 %) eller yrkesrelevant (36 %).
 • 100 % at de ville anbefalt bachelorprogrammet i musikkvitenskap for andre.

Andre eksempler på arbeidsområder til tidligere bachelorstudenter i musikkvitenskap er

 • Administrasjon
 • Instruktør i skolekorps
 • Journalist
 • Kordirigent
 • Museumsansatt
 • Musiker
 • Musikkprodusent

Flere tidligere studenter er i dag selvstendig næringsdrivende i hele eller deler av sitt yrke. Her finner du utsagn fra noen tidligere studenter.

Thu, 21 Mar 2019 15:51:17 +0100

Møt tidligere studenter 


Journalist i NRK

Navn: Kjersti Anderdal Bakken

Utdanning: 

Arbeidssted: NRK

"Musikkunnskapane kjem godt med i formidlinga av musikken og utveljinga."

Journalist i NRK

Navn: Kjersti Anderdal Bakken

Utdanning: 

Arbeidssted: NRK

"Musikkunnskapane kjem godt med i formidlinga av musikken og utveljinga."

Kjersti Anderdal Bakken

Hva er det beste ved jobben din?

Kretiviteten! Å kunne leike seg med å formidle historier og musikk.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Eg byrja på NRK Nynorsk mediesenter etter fullført master - eit rekruteringsprogram for nynorskbrukarar som ynskjer å bli journalistar i NRK. Så fekk eg jobb etter praksis på NRK Tyholt.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Musikkunnskapane kjem godt med i formidlinga av musikken og utveljinga. Men også kreativiteten som ein nyttar og utviklar når ein driv med musikk. Sceneerfaring er også ein god erfaring å ha når ein skal prestere på direkten.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Ja, var med i Radio Revolt. Det kom veldig godt med!

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Finn deg eit mål med utdanninga, og prøv å tilpasse valg av fag og oppgåver utifrå det. Det hjalp iallfall meg.

Hvordan er studiet?

Les tidligere studenters erfaringer med musikkvitenskap ved NTNU.

Karrieren starter i studietiden – bruk mulighetene!

Vet du hva tidligere studenter gjør etter endt studium? Eller hva arbeidsgivere ser etter når de ansetter nye folk?

Kanskje lurer du på om det er store forskjeller i arbeidslivet for dem som har bachelor og master, eller trenger tips til din første jobbsøknad?

Alt dette og litt til finner du på karrieresidene til Det humanistiske fakultet:

Karriere for HF-studenter

To menn som sitter i møte.