Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Musikkvitenskap

Jobbmuligheter

Mange av studentene som tar en bachelor eller master i musikkvitenskap får undervisningsstillinger, særlig i videregående skole og i kulturskolen. Fast ansettelse krever praktisk-pedagogisk tilleggsutdanning (PPU), noe som også kan tas ved NTNU.

Yrkeskarrierene kan ellers være svært varierte og mangfoldige. Her finner du utsagn fra noen tidligere studenter.

Andre eksempler på arbeidsområder til tidligere bachelorstudenter i musikkvitenskap er

  • Administrasjon
  • Instruktør i skolekorps
  • Journalist
  • Kordirigent
  • Museumsansatt
  • Musiker
  • Musikkprodusent

Flere tidligere studenter er i dag selvstendig næringsdrivende i hele eller deler av sitt yrke.

 

Thu, 18 Aug 2016 09:56:00 +0200

Møt tidligere studenter 


Journalist i NRK

Navn: Kjersti Anderdal Bakken

Utdanning: 

Arbeidssted: NRK

"Musikkunnskapane kjem godt med i formidlinga av musikken og utveljinga."

Journalist i NRK

Navn: Kjersti Anderdal Bakken

Utdanning: 

Arbeidssted: NRK

"Musikkunnskapane kjem godt med i formidlinga av musikken og utveljinga."

Kjersti Anderdal Bakken

Hva er det beste ved jobben din?

Kretiviteten! Å kunne leike seg med å formidle historier og musikk.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Eg byrja på NRK Nynorsk mediesenter etter fullført master - eit rekruteringsprogram for nynorskbrukarar som ynskjer å bli journalistar i NRK. Så fekk eg jobb etter praksis på NRK Tyholt.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Musikkunnskapane kjem godt med i formidlinga av musikken og utveljinga. Men også kreativiteten som ein nyttar og utviklar når ein driv med musikk. Sceneerfaring er også ein god erfaring å ha når ein skal prestere på direkten.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Ja, var med i Radio Revolt. Det kom veldig godt med!

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Finn deg eit mål med utdanninga, og prøv å tilpasse valg av fag og oppgåver utifrå det. Det hjalp iallfall meg.

Hvordan er studiet?

Les tidligere studenters erfaringer med musikkvitenskap ved NTNU.

Karrieren starter i studietiden – bruk mulighetene!

Vet du hva tidligere studenter gjør etter endt studium? Eller hva arbeidsgivere ser etter når de ansetter nye folk?

Kanskje lurer du på om det er store forskjeller i arbeidslivet for dem som har bachelor og master, eller trenger tips til din første jobbsøknad?

Alt dette og litt til finner du på karrieresidene til Det humanistiske fakultet:

Karriere for HF-studenter

To menn som sitter i møte.