Musikkvitenskap

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Musikkvitenskap

Jobbmuligheter

Mange av studentene som tar en bachelor eller master i musikkvitenskap får undervisningsstillinger, særlig i kulturskole og privat musikkskole. Fast ansettelse krever praktisk-pedagogisk tilleggsutdanning (PPU), noe som også kan tas ved NTNU. Yrkeskarrierene kan ellers være svært varierte og mangfoldige.

I en undersøkelse blant tidligere bachelorstudenter i 2018 svarte:

 • 50 % at de i dag har en jobb de selv mener er relevant i forhold til utdanningen i musikkvitenskap.
 • 70 % at de fortsatte på høyere grad, eller studerte videre på andre fag rett etter bachelorgraden.
 • 50 % at de var i deltidsjobb i det første halvåret etter endt bachelorgrad.
 • 9 % at de var jobbsøkende i det første halvåret etter endt bachelorgrad.
 • 91 % at de oppfatter kombinasjonen av praktiske og teoretiske emner i utdanningen som veldig yrkesrelevant (55 %) eller yrkesrelevant (36 %).
 • 100 % at de ville anbefalt bachelorprogrammet i musikkvitenskap for andre.

Andre eksempler på arbeidsområder til tidligere bachelorstudenter i musikkvitenskap er

 • Administrasjon
 • Instruktør i skolekorps
 • Journalist
 • Kordirigent
 • Museumsansatt
 • Musiker
 • Musikkprodusent

Flere tidligere studenter er i dag selvstendig næringsdrivende i hele eller deler av sitt yrke.

20 jan 2020

Møt tidligere studenter bmusv

Møt tidligere studenter 


Ressurspublisering

Journalist i NRK

Navn: Kjersti Anderdal Bakken

Utdanning: 

Arbeidssted: NRK

"Musikkunnskapane kjem godt med i formidlinga av musikken og utveljinga."

KRYSSPUBLISERT fra BALIT om HF-karriere - IKKE RØR

Karrieren starter i studietiden – bruk mulighetene!

Vet du hva tidligere studenter gjør etter endt studium? Eller hva arbeidsgivere ser etter når de ansetter nye folk?

Kanskje lurer du på om det er store forskjeller i arbeidslivet for dem som har bachelor og master, eller trenger tips til din første jobbsøknad?

Alt dette og litt til finner du på karrieresidene til Det humanistiske fakultet:

Karriere for HF-studenter

To menn som sitter i møte.