Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Musikkvitenskap

Jobbmuligheter

Mange av studentene som tar en bachelor eller master i musikkvitenskap får undervisningsstillinger, særlig i videregående skole og i kulturskolen. Fast ansettelse krever praktisk-pedagogisk tilleggsutdanning (PPU), noe som også kan tas ved NTNU.

Yrkeskarrierene kan ellers være svært varierte og mangfoldige. Her finner du utsagn fra noen tidligere studenter.

Andre eksempler på arbeidsområder til tidligere bachelorstudenter i musikkvitenskap er

  • Administrasjon
  • Instruktør i skolekorps
  • Journalist
  • Kordirigent
  • Museumsansatt
  • Musiker
  • Musikkprodusent

Flere tidligere studenter er i dag selvstendig næringsdrivende i hele eller deler av sitt yrke.

 

Thu, 18 Aug 2016 09:56:00 +0200

Karrieren starter i studietiden – bruk mulighetene!

Vet du hva tidligere studenter gjør etter endt studium? Eller hva arbeidsgivere ser etter når de ansetter nye folk?

Kanskje lurer du på om det er store forskjeller i arbeidslivet for dem som har bachelor og master, eller trenger tips til din første jobbsøknad?

Alt dette og litt til finner du på karrieresidene til Det humanistiske fakultet:

Karriere for HF-studenter

To menn som sitter i møte.

Hvordan er studiet?

Les tidligere studenters erfaringer med musikkvitenskap ved NTNU.