Musikkteknologi

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Musikkteknologi

– Utenlandsopphold

Vi synes det er en riktig god idé om du får lyst til å reise på utveksling til utlandet i løpet av bachelorstudiet. Du må nok regne med en del planlegging fra din side, men vi vil gjøre det vi kan for å hjelpe deg. Bare husk å starte planleggingen i god tid, helst allerede høsten året før du skal reise.

Vi anbefaler at du drar ut i det femte semesteret (høsten i det tredje studieåret). Da er det ingen obligatoriske emner hos oss og du kan i stedet fylle på med fag fra et utenlandsk studium som passer dine studieønsker. Om du ønsker å reise på et annet tidspunkt er det også mulig, men da er det lurt å diskutere dette med oss først.

Vi arbeider for tiden med å få på plass gode utvekslingsavtaler, men her gjenstår det litt arbeid. I mellomtiden står du fritt til å ordne opplegg selv. Vi har hatt studenter som har reist til København, Århus og Belfast, men vi har også gode faglige forbindelser til universiteter i Berlin, New York og Maynooth, Irland.


KRYSSPUBLISERT – Fellestekst om utenlandsopphold under studieprogram

Hvorfor studere i utlandet?

Ønsker du å ta en utdanning i Norge – og drømmer du om å studere i utlandet? Visste du at det er mulig å få til begge deler?

Som student på NTNU har du gode muligheter til å ta et studieopphold utenlands, noe som har mange fordeler. Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Du bør starte planleggingen i god tid, senest i løpet av høstsemestret året før du ønsker å reise.


Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Studieveileder på ditt studieprogram kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på temasiden om utenlandsstudier på Innsida


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.


Klar til å søke utvekslingsopphold?

 

Praktisk informasjon om utvekslingKRYSSPUBLISERT – Utveksling facebook