Musikkteknologi

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Musikkteknologi

– Studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet BMUST

Informasjonens gyldighet:
Tabellene under gjelder for studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studiets oppbygning BMUST

Bachelorprogrammet i musikkteknologi er en treårig utdanning og består av 180 studiepoeng (sp.). Av disse er 105 sp. obligatoriske emner i musikkteknologi. I tillegg inngår fellesemner på 15 studiepoeng og valgfrie emner på 60 studiepoeng.

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
MUST1050 Grunnleggende musikkteknologi 1 7,5
MUST1053 Studioteknikk (del 1 av 2) 7,5
MUST1055 Grunnleggende arrangering og komponering 7,5
TT2010 Musikk og sansning 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
EXPH0100 Examen philosophicum for humaniora og samfunnsvitenskap 7,5
MUST1053 Studioteknikk (del 2 av 2) 7,5
MUST1058 Musikkteknologi i et historisk lys 7,5
MUST1060 Grunnleggende musikkteknologi 2 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
MUST2058 Scenelyd 7,5
TDT4109 Informasjonsteknologi, grunnkurs 7,5
Flere valg Områdeemne: HFO1001 Digitale endringer eller HFO1002 Innovasjon og entreprenørskap i praktisk-estetiske fag 7,5
Flere valg Valgfritt emne 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
MUST2059 Lydkunst 7,5
MUST2060 Lyd for multimedia 7,5
MUST2062 Digital komposisjon og framføring 7,5
Flere valg Valgfritt emne 7,5

 

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst)
Valgfritt Valgfrie emner eller utenlandsopphold 30

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjette semester (vår)
MUST2061 Bacheloroppgave: Musikkteknologi i møte med publikum 15
Valgfritt Valgfrie emner 15

 

Valgfri del av bachelorgraden

Vi anbefaler at emnene i den valgfrie delen tas innenfor fagområdene musikkvitenskap, utøvende musikkutdanning, informatikk og datavitenskap, teleteknikk/akustikk, matematikk, fysikk, medievitenskap eller filmvitenskap. I forbindelse med Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning ved NTNU vil lyd for dataspill være et relevant område for emnekombinasjoner på tvers av program.

04 jun 2020

Studiehåndbok og pensum