Utøvende musikk

Bachelorprogram 3- og 4-årig, Trondheim

Utøvende musikk

– Utenlandsopphold

Vil du oppleve et nytt land mens du studerer?

Som student ved utøvende musikk har du mange utvekslingsmuligheter.

Utøvende musikk-utdanningen deltar i to nettverk gjennom Nordplus (utveksling i Norden): Nordpuls for jazz og Sibelius for klassisk/kirkemusikk. Dere kan søke dere til alle skolene i nettverket. Info om Nordplus musikknettverk finnes på http://www.nordplusmusic.net/ Selv om du drar til ett av disse stedene søker du NTNU om Erasmus-stipend siden Nordplus-nettverket ikke har så mye penger til studentutveksling.

Erasmus er utveksling i Europa. Her må vi ha avtaler med hver enkelt skole. Dette organiseres ved hjelp av  Internasjonal seksjon. , men som regel må Institutt for musikk stå for selve søknadene sammen med studentene. NTNU og Institutt for musikk har her samarbeidsavtaler med en rekke studiesteder. Nye avtaler opprettes ved behov. NTNUs base over disse finnes her.  (Du må være pålogget NTNUs nett for å se disse).

Instituttet deltar også i det europeiske råd av konservatorier og musikkhøgskoler, AEC. Her er ca. 250 tilsvarende utdanninger over hele Europa medlemmer. Alle disse kan være potensielle utvekslingssteder, via Erasmus, Nordplus eller som fri utveksling uten støtte fra programmene (free mover).