Utøvende musikk

Bachelorprogram 3- og 4-årig, Trondheim

Utøvende musikk

– Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i utøvende musikk er en fireårig utdanning for studieretningene klassisk og kirkemusikk, og består av 240 studiepoeng (sp). For jazz er utdanningen treårig og består av 180 sp.

Felles for alle tre studieretningene er fokuset på hovedinstrumentet.

Studenter som velger PPU/lærerutdanning i siste del av studiet i klassisk eller som påbygging på jazzutdanningen, vil også oppnå lærerkompetanse.


Velg studieretning for å se studiets oppbygning:

Studiets oppbygning - bachelor - utøvende musikk

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst) og andre semester (vår)
Flere valg Områdeemne 7,5
MUSP4150 Instrument og framføring A 30
MUSP4153 Gehør A/støtteinstrument  7,5
MUSP4154 Musikk-forståelse A 7,5
MUSP4152 Satslære 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst) og fjerde semester (vår)
MUSP4160 Instrument og framføring B 30
MUSP4162 Gehør B 7,5
EXPH0100 Examen philosophicum for humaniora og estetiske fag 7,5
MUSP4161 Musikkforståelse B 15

 

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst) og sjette semester (vår)
MUSP4170 Instrument og framføring C 30
MUSP4171 Musikkforståelse C 15
Flere valg Valgemner (valg må vurderes faglig) 15

* Valgemnene velges fra emnene i listen ”Emneoversikt valgemner”. Ønske om valgemner vil være gjenstand for en faglig vurdering.

4. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjuende semester (høst) og åttende semester (vår)
MUSP4180 eller MUSP4181 Velg mellom Instrument og framføring D og et valgemne (valg må vurderes faglig) eller Instrument og framføring E 60

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst) og andre semester (vår)
Flere valg Områdeemne 7,5
MUSP4150 Instrument og framføring A 30
MUSP4153 Gehør A/støtteinstrument 7,5
MUSP4154  Musikkforståelse A 7,5
MUSP4152 Satslære 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst) og fjerde semester (vår)
MUSP4160 Instrument og framføring B 30
MUSP4162 Gehør B 7,5
MUSP4161 Musikkforståelse B 15
EXPH0100

Examen philosophicum for humaniora og estetiske fag

7,5

 

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst) og sjette semester (vår)
MUSP4170 Instrument og framføring C 30
PPU Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)  30

 

4. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjuende semester (høst) og åttende semester (vår)
MUSP4180 Instrument og framføring D 30
PPU Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 30

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst) og andre semester (vår)
Flere valg Områdeemne 7,5
MUSP4311 Hovedinstrument jazz A 22,5
MUSP4312 Gehørtrening jazz A 15
MUSP4314 Jazzhistorie 7,5
MUSP4316 Teori jazz A 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
MUSP4321 Hovedinstrument jazz B (del 1 av 2) 11,5
MUSP4322 Gehørtrening jazz B (del 1 av 2) 7,5
MUSP4326 Teori jazz B (del 1 av 2) 4
MUSP4337 Musikkteknologi for den utøvende musiker (del 1 av 2) 4

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
MUSP4321 Hovedinstrument jazz B (del 2 av 2) 11
MUSP4322 Gehørtrening jazz B (del 2 av 2) 7,5
MUSP4326 Teori jazz B (del 2 av 2) 3,5
MUSP4337 Musikkteknologi for den utøvende musiker (del 2 av 2) 3,5
EXPH0100 Examen philosophicum for humaniora og estetiske fag 7,5

 

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst)
MUSP4331 Hovedinstrument jazz C (del 1 av 2) 15
MUSP4327 Arrangering/ komponering jazz (del 1 av 2) 3,5
MUSP4332 Gehørtrening jazz C (del 1 av 2) 7,5
MUSP4336 Teori jazz C (del 1 av 2) 3,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng

Sjette semester (vår)

MUSP4331 Hovedinstrument jazz C (del 2 av 2) 15
MUSP4327 Arrangering/ komponering jazz (del 2 av 2) 4
MUSP4332 Gehørtrening jazz C (del 2 av 2) 7,5
MUSP4336 Teori jazz C (del 2 av 2) 4
MUSP4745
 
Entreprenørskap for musikere 7,5

 

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst) og andre semester (vår)
Flere valg Områdeemne 7,5
MUSP4550 Orgelutøving A 22,5
MUSP4154 Musikk-forståelse A 7,5
MUSP4551 Improvisasjon A 7,5
MUSP4153 Gehør A/støtteinstrument 7,5
MUSP4152 Satslære 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst) og fjerde semester (vår)
MUSP4560 Orgelutøving B 22,5
MUSP4562 Improvisasjon B 7,5
MUSP4162 Gehør B 7,5
MUSP4161 Musikkforståelse B 15
EXPH0100 Examen philosophicum for humaniora og estetiske fag 7,5

 

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst) og sjette semester (vår)
MUSP4570 Orgelutøving C 22,5
MUSP4571 Improvisasjon C 7,5
MUSP4572 Liturgisk spill 7,5
MUSP4573 Musikkforståelse D 7,5
MUSP4575 Kantoripraksis 7,5
MUSP4574 Kirkemusikalsk sats 7,5

 

4. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjuende semester (høst) og åttende semester (vår)
MUSP4580 Orgelutøving D 30
MUSP4581 Orgelimprovisasjon D 7,5
MUSP4582 Kirkemusikk, teori/perspektiv 7,5
MUSP4583 Kirkemusikalsk sats B 7,5
MUSP4584 Kantoripraksis B 7,5

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst) og andre semester (vår)
EXFAC0007 Felles musikeremne 7,5
MUSP4110 Hovedinstrument A 30
MUSP4112 Gehørtrening/ improvisasjon A 7,5
MUSP4113 Musikkhistorie A 7,5
MUSP4114 Satslære A 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
MUSP4160 Instrument og framføring B (del 1 av 2) 15
MUSP4125 Støttefag klassisk (del 1 av 2) 7,5
Flere valg Perspektivemne 7,5

Språkfagene FRA0501 Fransk 1, TYSK0501 Tysk 1, SPA0501 Spansk 1 kan godkjennes som perspektivemne for enkelte, etter søknad til Institutt for musikk. Vi anbefaler også emnet KUH1000 Introduksjonsemne (til kunsthistorie).

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
MUSP4160 Instrument og framføring B (del 2 av 2) 15
MUSP4125 Støttefag klassisk (del 2 av 2) 7,5
EXPH0002 Examen philosophicum for utøvende kunst- og musikkstudenter 7,5

 

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst) og sjette semester (vår)
MUSP4130 Hovedinstrument C 30
MUSP4132 Gehørtrening/ improvisasjon C 7,5
MUSP4133 Musikkhistorie C 7,5
Flere valg Valgemner (valg må vurderes faglig) 15

 

4. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjuende semester (høst) og åttende semester (vår)
Flere valg Velg mellom Hovedinstrument D og et valgemne (valg må vurderes faglig) eller Hovedinstrument E 60

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst) og andre semester (vår)
EXFAC0007 Felles musikeremne 7,5
MUSP4110 Hovedinstrument A 30
MUSP4112 Gehørtrening/ improvisasjon A 7,5
MUSP4113 Musikkhistorie A 7,5
MUSP4114 Satslære A 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
MUSP4160 Instrument og framføring B (del 1 av 2) 15
MUSP4125 Støttefag klassisk (del 1 av 2) 7,5
Flere valg Perspektivemne 7,5

Språkfagene FRA0501 Fransk 1, TYSK0501 Tysk 1, SPA0501 Spansk 1 kan godkjennes som perspektivemne for enkelte, etter søknad til Institutt for musikk. Vi anbefaler også emnet KUH1000 Introduksjonsemne (til kunsthistorie).

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
MUSP4160 Instrument og framføring B (del 2 av 2) 15
MUSP4125 Støttefag klassisk (del 2 av 2) 7,5
EXPH0002 Examen philosophicum for utøvende kunst- og musikkstudenter 7,5

 

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst) og sjette semester (vår)
MUSP4130 Hovedinstrument C 30
PPU Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 30

 

4. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjuende semester (høst) og åttende semester (vår)
MUSP4140 Hovedinstrument D 30
PPU Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 30

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst) og andre semester (vår)
EXFAC0007 Felles musikeremne 7,5
MUSP4510 Orgelutøving A 30
MUSP4112 Gehørtrening/ improvisasjon A 7,5
MUSP4113 Musikkhistorie A 7,5
MUSP4114 Satslære A 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
MUSP4521 Orgelutøving B (del 1 av 2) 11
MUSP4522 Støttefag kirkemusikk B (del 1 av 2) 3,5
MUSP4125 Støttefag klassisk (del 1 av 2) 7,5
Flere valg Perspektivemne 7,5

Språkfagene FRA0501 Fransk 1, TYSK0501 Tysk 1, SPA0501 Spansk 1 kan godkjennes som perspektivemne for enkelte, etter søknad til Institutt for musikk. Vi anbefaler også emnet KUH1000 Introduksjonsemne (til kunsthistorie).

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
MUSP4521 Orgelutøving B (del 2 av 2) 11,5
MUSP4522 Støttefag kirkemusikk B (del 2 av 2) 4
MUSP4125 Støttefag klassisk (del 2 av 2) 7,5
EXPH0002 Examen philosophicum for utøvende kunst- og musikkstudenter 7,5

 

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst) og sjette semester (vår)
MUSP4531 Orgelutøving C 22,5
MUSP4533 Orgelkunnskap 7,5
MUSP4534 Komposisjon A 7,5
MUSP4535 Kantoripraksis A 15
MUSP4536 Liturgisk spill/orgelimprovisasjon A 7,5

 

4. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjuende semester (høst) og åttende semester (vår)
MUSP4540 Orgelutøving D 30
MUSP4532 Liturgisk spill/orgelimprovisasjon B 7,5
MUSP4544 Komposisjon B 7,5
MUSP4546 Kantoripraksis B 15

Dato for toggler - BMUSP

På grunn av store endringer fra kullet som startet høst 2017 til kullet som starter høst 2018, ligger studieplanene for begge kull ute for klassisk og kirkemusikk. For studenter på jazz er studieplanene de samme for begge kull. 
30 mai 2019

Studiehåndbok og pensum