Utøvende musikk

Bachelorprogram 3- og 4-årig, Trondheim

Utøvende musikk

– Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i utøvende musikk er en fireårig utdanning for studieretningen i klassisk, og består av 240 studiepoeng (sp). For jazz er utdanningen treårig og består av 180 sp.

Felles for alle tre studieretningene er fokuset på hovedinstrumentet.

Studenter som tar PPU/lærerutdanning i siste del av studiet i klassisk eller som påbygging på jazzutdanningen, vil også oppnå lærerkompetanse.


Velg studieretning for å se studiets oppbygning:

Informasjonens gyldighet BMUSP

Informasjonens gyldighet:
Tabellene under gjelder for studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.


Studiets oppbygning - bachelor - utøvende musikk

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst) og andre semester (vår)
EXPH0100 Examen philosophicum for humaniora og estetiske fag 7,5
MUSP4150 Instrument og framføring A 30
MUSP4152 Satslære 7,5
MUSP4153 Gehør A 7,5
MUSV1031 Musikk, kultur og samfunn i historisk perspektiv 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst) og fjerde semester (vår)
HFO1002 Områdeemne: Innovasjon og entreprenørskap i praktisk-estetiske fag 7,5
MUSP4160 Instrument og framføring B 30
MUSP4161 Musikkforståelse B 15
MUSP4162 Gehør B 7,5

 

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst) og sjette semester (vår)
MUSP4170 Instrument og framføring C 30
MUSP4171 Musikkforståelse C 15
Flere valg Valgemner (valg må vurderes faglig) 15

* Valgemnene velges fra emnene i listen ”Emneoversikt valgemner”. Ønske om valgemner vil være gjenstand for en faglig vurdering.

4. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjuende semester (høst) og åttende semester (vår)
MUSP4180 eller MUSP4181 Velg mellom Instrument og framføring D og et valgemne (valg må vurderes faglig) eller Instrument og framføring E 60

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst) og andre semester (vår)
EXPH0100 Examen philosophicum for humaniora og estetiske fag 7,5
MUSP4150 Instrument og framføring A 30
MUSP4152 Satslære 7,5
MUSP4153 Gehør A 7,5
MUSV1031 Musikk, kultur og samfunn i historisk perspektiv  

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst) og fjerde semester (vår)
HFO1002 Områdeemne: Innovasjon og entreprenørskap i praktisk-estetiske fag 7,5
MUSP4160 Instrument og framføring B 30
MUSP4161 Musikkforståelse B 15
MUSP4162 Gehør B 7,5

 

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst) og sjette semester (vår)
MUSP4170 Instrument og framføring C 30
PPU Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)  30

 

4. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjuende semester (høst) og åttende semester (vår)
MUSP4180 Instrument og framføring D 30
PPU Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 30

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst) og andre semester (vår)
EXPH0100 Examen philosophicum for humaniora og estetiske fag 7,5
MUSP4150 Instrument og framføring A 30
MUSP4152 Satslære 7,5
MUSP4153 Gehør A 7,5
MUSV1031 Musikk, kultur og samfunn i historisk perspektiv 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst) og fjerde semester (vår)
HFO1002 Områdeemne: Innovasjon og entreprenørskap i praktisk-estetiske fag 7,5
MUSP4160 Instrument og framføring B 30
MUSP4161 Musikkforståelse B 15
MUSP4162 Gehør B 7,5

 

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst) og sjette semester (vår)
MUSP4170 Instrument og framføring C 30
MUSP4533 Orgelkunnskap 7,5
MUSP4534 Komposisjon A 7,5
MUSP4536 Liturgisk spill/orgelimprovisasjon A 7,5
MUSP4575 Kantoripraksis A 7,5

 

4. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjuende semester (høst) og åttende semester (vår)
MUSP4180 Instrument og framføring D 30
MUSP4532 Liturgisk spill/orgelimprovisasjon B 7,5
MUSP4544 Komposisjon B 7,5
MUSP4582 Kirkemusikalsk teori/perspektiv 7,5
MUSP4584 Kantoripraksis B (ikke opprettet ennå) 7,5

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst) og andre semester (vår)
MUSP4311 Hovedinstrument jazz A 22,5
MUSP4312 Gehørtrening jazz A 15
MUSP4314 Jazzhistorie 7,5
MUSP4316 Teori jazz A 7,5
MUSP4318 Komposisjon jazz A 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst) og fjerde semester vår
EXPH0100 Examen philosophicum for humaniora og estetiske fag (høst) 7,5
MUSP4321 Hovedinstrument jazz B 22,5
MUSP4322 Gehørtrening jazz B 15
MUSP4326 Teori jazz B 7,5
MUSP4328 Komposisjon jazz B (ikke opprettet ennå) 7,5

 

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst) og sjette semester (vår)
HFO1002 Områdeemne: Innovasjon og entreprenørskap i praktisk-estetiske fag (høst) 7,5
MUSP4331 Hovedinstrument jazz C 22,5
MUSP4332 Gehørtrening jazz C 15
MUSP4336 Teori jazz C 7,5
MUSP4338 Komposisjon jazz C (ikke opprettet ennå) 7,5

 

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst) og andre semester (vår)
EXFAC0007 Felles musikeremne 7,5
MUSP4110 Hovedinstrument A 30
MUSP4112 Gehørtrening/ improvisasjon A 7,5
MUSP4113 Musikkhistorie A 7,5
MUSP4114 Satslære A 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
MUSP4160 Instrument og framføring B (del 1 av 2) 15
MUSP4125 Støttefag klassisk (del 1 av 2) 7,5
Flere valg Perspektivemne 7,5

Språkfagene FRA0501 Fransk 1, TYSK0501 Tysk 1, SPA0501 Spansk 1 kan godkjennes som perspektivemne for enkelte, etter søknad til Institutt for musikk. Vi anbefaler også emnet KUH1000 Introduksjonsemne (til kunsthistorie).

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
MUSP4160 Instrument og framføring B (del 2 av 2) 15
MUSP4125 Støttefag klassisk (del 2 av 2) 7,5
EXPH0002 Examen philosophicum for utøvende kunst- og musikkstudenter 7,5

 

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst) og sjette semester (vår)
MUSP4130 Hovedinstrument C 30
MUSP4132 Gehørtrening/ improvisasjon C 7,5
MUSP4133 Musikkhistorie C 7,5
Flere valg Valgemner (valg må vurderes faglig) 15

 

4. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjuende semester (høst) og åttende semester (vår)
Flere valg Velg mellom Hovedinstrument D og et valgemne (valg må vurderes faglig) eller Hovedinstrument E 60

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst) og andre semester (vår)
EXFAC0007 Felles musikeremne 7,5
MUSP4110 Hovedinstrument A 30
MUSP4112 Gehørtrening/ improvisasjon A 7,5
MUSP4113 Musikkhistorie A 7,5
MUSP4114 Satslære A 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
MUSP4160 Instrument og framføring B (del 1 av 2) 15
MUSP4125 Støttefag klassisk (del 1 av 2) 7,5
Flere valg Perspektivemne 7,5

Språkfagene FRA0501 Fransk 1, TYSK0501 Tysk 1, SPA0501 Spansk 1 kan godkjennes som perspektivemne for enkelte, etter søknad til Institutt for musikk. Vi anbefaler også emnet KUH1000 Introduksjonsemne (til kunsthistorie).

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
MUSP4160 Instrument og framføring B (del 2 av 2) 15
MUSP4125 Støttefag klassisk (del 2 av 2) 7,5
EXPH0002 Examen philosophicum for utøvende kunst- og musikkstudenter 7,5

 

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst) og sjette semester (vår)
MUSP4130 Hovedinstrument C 30
PPU Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 30

 

4. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjuende semester (høst) og åttende semester (vår)
MUSP4140 Hovedinstrument D 30
PPU Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 30

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst) og andre semester (vår)
EXFAC0007 Felles musikeremne 7,5
MUSP4510 Orgelutøving A 30
MUSP4112 Gehørtrening/ improvisasjon A 7,5
MUSP4113 Musikkhistorie A 7,5
MUSP4114 Satslære A 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
MUSP4521 Orgelutøving B (del 1 av 2) 11
MUSP4522 Støttefag kirkemusikk B (del 1 av 2) 3,5
MUSP4125 Støttefag klassisk (del 1 av 2) 7,5
Flere valg Perspektivemne 7,5

Språkfagene FRA0501 Fransk 1, TYSK0501 Tysk 1, SPA0501 Spansk 1 kan godkjennes som perspektivemne for enkelte, etter søknad til Institutt for musikk. Vi anbefaler også emnet KUH1000 Introduksjonsemne (til kunsthistorie).

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
MUSP4521 Orgelutøving B (del 2 av 2) 11,5
MUSP4522 Støttefag kirkemusikk B (del 2 av 2) 4
MUSP4125 Støttefag klassisk (del 2 av 2) 7,5
EXPH0002 Examen philosophicum for utøvende kunst- og musikkstudenter 7,5

 

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst) og sjette semester (vår)
MUSP4531 Orgelutøving C 22,5
MUSP4533 Orgelkunnskap 7,5
MUSP4534 Komposisjon A 7,5
MUSP4535 Kantoripraksis A 15
MUSP4536 Liturgisk spill/orgelimprovisasjon A 7,5

 

4. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Sjuende semester (høst) og åttende semester (vår)
MUSP4540 Orgelutøving D 30
MUSP4532 Liturgisk spill/orgelimprovisasjon B 7,5
MUSP4544 Komposisjon B 7,5
MUSP4546 Kantoripraksis B 15

Dato for toggler - BMUSP

På grunn av store endringer fra kullet som startet høst 2017 til kullet som starter høst 2018, ligger studieplanene for begge kull ute for klassisk og kirkemusikk. For studenter på jazz er studieplanene de samme for begge kull. 
30 mai 2019

Studiehåndbok og pensum