Utøvende musikk

Bachelorprogram 3- og 4-årig, Trondheim

Utøvende musikk

– Om studiet

Ved Institutt for musikk utdanner vi fremtidens profesjonelle musikere og musikkpedagoger innen jazz, klassisk og kirkemusikk. Bachelorprogrammet i utøvende musikk gir deg muligheten til å utvikle musikalske ferdigheter til et profesjonelt nivå, blant annet gjennom målrettet arbeid på hovedinstrument, i møte med etablerte musikere og gjennom utviklingen av et personlig kunstnerisk uttrykk og god formidlingsevne. Vi har en 3-årig bachelor i jazz, og 4-årig bachelor i klassisk og kirkemusikk.

Hvorfor velge dette studiet?

Et studieløp ved utøvende musikkutdanning gir deg redskapene du trenger for et fremtidig arbeidsliv som musiker. Flere nasjonale undersøkelser viser at en svært høy prosent utdannede musikere går inn i etablerte jobber eller livnærer seg som freelancer. Studiet gir en god base for å oppnå dette og følgende kvaliteter ved musikeryrket vektlegges igjennom studiet: Kammermusikk/ensemble, gehør, improvisasjon, fysiologi, musikkteknologi, musikkformidling, entreprenørskap, og prosjekter på tvers av sjanger. Du får også god trening i standard-fagene: musikkhistorie, satslære, arrangering/komponering og teori.

Veien videre

Det er stort behov for høyt kvalifisert musikere innen en rekke områder i Norge. Eksempler på yrker som rekrutterer fra utøvende musikkutdanning, er: Orkestermusiker, landsdelsmusiker, militærmusiker, distriktsmusiker, musikk-skolelærer, musikklærer i grunnskole/videregående skole, dirigent/instruktør i fritidsmusikklivet samt et frilansmarked der det er rom for kreative kunstnere.

NTNU har utdannet noen av landets mest kjente utøvede musikere innen alle sjangre. Flere av våre tidligere studenter er nå etablerte kunstnere på operascener, jazzscener, i nasjonale og internasjonale orkestre, solister, repetitører og akkompagnatører. Mange har også funnet sin egen rolle i frilansmarkedet der for eksempel konsertering med ensembler, solo, studiooppdrag, teaterengasjementer og skolekonserter utgjør et stort arbeidsmarked.

Flere utøvere fra jazzlinja har mottatt tunge internasjonale priser og med det bekreftet utdanningens internasjonale kvaliteter.

Kirkemusikkstudiet er hovedsakelig rettet mot kirkemusikalsk utøving i ulike sammenhenger, hvor stillinger som kantor i Den norske kirke utgjør størstedelen av arbeidsmarkedet. Studiets brede orientering gir dessuten god bakgrunn også for annen virksomhet som musiker, særlig innenfor kor- og ensembleledelse. Med praktisk-pedagogisk utdanning, gir studiet kompetanse for undervisning.

For mange vil en kombinasjon av skapende, utøvende og pedagogisk virksomhet utgjøre hverdagen etter endt utdanning. Særlig innen jazz er det fremdeles mangel på gode lærerkrefter.

Studiene ved program for utøvende musikk gir både den spesialkompetanse og fleksibilitet som kreves av dagens og morgendagens utøvende musikere!

Studieretninger

Klassisk (4-årig)

Vi tilbyr utdanning innenfor de fleste instrumenter: fløyte, obo, klarinett, fagott, horn, trompet, trombone, tuba, slagverk, fiolin, bratsj, cello (se egen side om stryk), kontrabass, piano, sang (egen side om klassisk seksjon), gitar, trekkspill og cembalo. Studentene kan velge å vektlegge en utøvende utdanning eller kombinere med andre moduler, som praktisk-pedagogisk utdanning.

Jazz (3-årig)

Studieretning jazz er i prinsippet åpent for alle instrumenter. Arbeid med hovedinstrument og gehørtrening vektlegges spesielt. Det er tilrettelagt for gode øvingsmuligheter, både individuelt og i ensembler.

Kirkemusikk (4-årig)

Orgelet er hovedinstrumentet i denne utdanningen, og byens kirker brukes til øving og undervisning. Studieretningen gir gode muligheter for fordypning/profilering innenfor en rekke emner, som orgelutøvelse, korledelse, liturgikk/ hymnologi og komposisjon. Etter endt utdanning er studenten godkjent kirkemusiker (kantor) i den norske kirke. Mer om våre orgel finner du her.

21 sep 2018

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i utøvende musikk
Studieprogramkode: BMUSP eller BMUSK (jazz)
Studiepoeng: 240 (4 år) eller 180 (3 år)

Søknadsfrist: 15. desember

Søknad: Søknadsweb

Sted: Trondheim, Olavskvartalet

Institutt for musikk, Det humanistiske fakultet

Musikkutdanning ved NTNU

Utøvende musikk - studieelement