Utøvende musikk

Bachelorprogram 3- og 4-årig, Trondheim

Utøvende musikk

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Kunnskap

Bachelorkandidatene i utøvende musikk
 • har kunnskap om musikk som fenomen, musikkens historie og tradisjoner, og dens funksjon i et kulturelt og samfunnsmessig perspektiv
 • kjenner til relevant kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning innenfor sitt fagområde, og anvender dette i sitt arbeid
 • har basiskunnskap og erfaring i å arrangere og komponere musikk

Generell kompetanse

Bachelorkandidatene i utøvende musikk
 • kan arbeide målrettet, selvstendig og ansvarlig, alene og sammen med andre
 • kan reflektere kreativt, konstruktivt og kritisk over egen og andres praksis og i møte med kjente og ukjente problemstillinger
 • kan reflektere over etiske og sosiale problemstillinger knyttet til eget fag
 • har kunnskap om sammenhengen mellom yrkeskarriere og helse

Ferdigheter

Bachelorkandidatene i utøvende musikk
 • kan utøve musikk på høyt nivå, både individuelt og i ulike ensembler
 • er selvstendige i øving, innstudering og musikalsk formidling
 • kan reflektere over egen kunstnerisk virksomhet og utvikling
 • kan integrere kunnskap fra teori og praksis i sin utøvende virksomhet
 • kan kommunisere og formidle musikk i konserter og publikumsmøter
 • kan kommunisere ny og tidligere ervervet kunnskap