Grafisk design

Bachelorprogram 3-årig, Gjøvik

Grafisk design

– Videre studier

Videre studier

Utdanningen kvalifiserer for opptak til masterstudier i inn- og utland, inkludert Master in Interaction Design ved NTNU i Gjøvik.

Masterstudier ved NTNU ( krysspublisert deling)

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.