Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Grafisk design

– Studiets oppbygging

Bachelor i grafisk design er en treårig utdanning. Fullført studium gir 180 studiepoeng og fører fram til graden Bachelor i grafisk design (engelsk: Bachelor of Arts in Graphic Design (BA in Graphic Design) ). Studiet tilbys kun som heltidsutdanning, og krever tilstedeværelse på campus.

Alle emner er obligatoriske og det tilbys ikke valgfag. I tillegg til ordinære forelesninger og gjesteforelesninger, samt selvstudium og ansvar for egen læring, er studiet basert på:

  • En kontinuerlig rekke av praktiske designprosjekter
  • Essayskriving
  • Øvelsesoppgaver og praktiske prosjekter

Utdanningen har ikke en tradisjonell bacheloroppgave i siste semester. I stedet satses det bevisst på en integrert og inkrementell læringsform ved at studentene skriver minimum to essay hvert semester gjennom hele studieløpet og i tillegg utfører en rekke til dels omfattende designprosjekter i løpet av studietiden. I siste semester samler studentene ti designarbeider i en mappe som framstilles for sensur og avgangsutstilling.

Informasjonens gyldighet
Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

For detaljert plan, se studieplan for Bachelor i grafisk design.

1. studieår

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IMT1101 Typografi I 10
IMT1112 Fotografihistorie og bildekommunikasjon 10
IMT2072 Ergonomi i digitale medier 10
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IMT1009 Flerkanalpublisering 10
IMT1051 Informasjonsgrafikk 10
IMT1010 Typografi II 5
IMT2011 Typografi III 5

2. studieår

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IMT2012 Redaksjonell design I 10
IMT2312 Typografihistorie 10
IMT1005 Medievitenskap, akademisk skriving og metoder  10
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IMT2342 Designhistorie og designteori 10
IMT2411 Fargestyring 5
IMT2013 Kalligrafi 5
IMT3950-004 Strategisk design 5
IMT3950-005 Design og prototyping for mobil og nettbrett 5

Se studieplanen for mer detaljer og informasjon om emner i 3. studieår.