Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Grafisk design

– Studiets oppbygging

Bachelor i grafisk design er en treårig utdanning. Fullført studium gir 180 studiepoeng og fører fram til graden Bachelor i grafisk design (engelsk: Bachelor of Arts in Graphic Design (BA in Graphic Design) ). Studiet tilbys kun som heltidsutdanning, og krever tilstedeværelse på campus.

Alle emner er obligatoriske og det tilbys ikke valgfag. I tillegg til ordinære forelesninger og gjesteforelesninger, samt selvstudium og ansvar for egen læring, er studiet basert på:

  • En kontinuerlig rekke av praktiske designprosjekter
  • Essayskriving
  • Øvelsesoppgaver og praktiske prosjekter

Utdanningen har ikke en tradisjonell bacheloroppgave i siste semester. I stedet satses det bevisst på en integrert og inkrementell læringsform ved at studentene skriver minimum to essay hvert semester gjennom hele studieløpet og i tillegg utfører en rekke til dels omfattende designprosjekter i løpet av studietiden. I siste semester samler studentene ti designarbeider i en mappe som framstilles for sensur og avgangsutstilling.

Informasjonens gyldighet
Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

For detaljert plan, se studieplan for Bachelor i grafisk design.

Emnetabeller

Bachelor i grafisk design, 1. studieår

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT1101 Typografi I O 10          
IMT1112 Fotografihistorie og bildekommunikasjon O 10          
IMT2072 Ergonomi i digitale medier O 10          
IMT1009 Flerkanalpublisering O   10        
IMT1051 Informasjonsgrafikk O   10        
IMT1010 Typografi II O   5        
IMT2011 Typografi III O   5        
Sum: 30 30 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Bachelor i grafisk design, 2. studieår

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT2012 Redaksjonell design I O     10      
IMT2312 Typografihistorie O     10      
IMT1005 Medievitenskap, akademisk skriving og metoder  O     10      
IMT2342 Designhistorie og designteori O       10    
IMT2411 Fargestyring O       5    
IMT2013 Kalligrafi O       5    
IMT3950-004 Strategisk design O       5    
IMT3950-005 Design og prototyping for mobil og nettbrett O       5    
Sum: 0 0 30 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Bachelor i grafisk design, 3. studieår

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT3009 Informasjonsarkitektur O         10  
IMT1008 Medie- og designrett O         10  
SMF1202 Emballasjedesign O         5  
IMT3950-003 Responsiv web O         5  
IMT3950-008 Veifinningssystemer O           5
IMT3012 Skriftdesign O           5
IMT3013 Redaksjonell design II O           5
IMT1007 Prosjektstyring i interaksjonsdesign O           5
IMT3014 Emneoverbyggende prosjekt O           5
IMT3015 Mappe og avgangsutstilling O           5
Sum: 0 0 0 0 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne