Grafisk design

Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Grafisk design

– Studiets oppbygging

Bachelor i grafisk design er en treårig utdanning. Fullført studium gir 180 studiepoeng og fører fram til graden Bachelor i grafisk design (engelsk: Bachelor of Arts in Graphic Design (BA in Graphic Design) ). Studiet tilbys kun som heltidsutdanning, og krever tilstedeværelse på campus.

Alle emner er obligatoriske og det tilbys ikke valgfag. I tillegg til ordinære forelesninger og gjesteforelesninger, samt selvstudium og ansvar for egen læring, er studiet basert på:

  • En kontinuerlig rekke av praktiske designprosjekter
  • Essayskriving
  • Øvelsesoppgaver og praktiske prosjekter

Utdanningen har ikke en tradisjonell bacheloroppgave i siste semester. I stedet satses det bevisst på en integrert og inkrementell læringsform ved at studentene skriver minimum to essay hvert semester gjennom hele studieløpet og i tillegg utfører en rekke til dels omfattende designprosjekter i løpet av studietiden. I siste semester samler studentene ti designarbeider i en mappe som framstilles for sensur og avgangsutstilling.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan