Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Grafisk design

– Studentintervjuer

 

 


Jobben min er både lærerik og unik - Grafisk design

Studieprogram: Bachelor i grafisk design, uteksaminert i 2013
Arbeidssted: Interaksjonsdesigner i firmaet Bouvet
Navn: Marthe Frøshaug

"Jeg ville ikke bare designe fine ting, men designe fine ting som fungerer for brukere. Det beste med jobben min som interaksjonsdesigner er at det er så utrolig stort spenn i hva man kan jobbe med."

Les om Marthe Frøshaugs arbeidshverdag som interaksjonsdesigner.


 

Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Jobben min er både lærerik og unik - Grafisk design

Studieprogram: Bachelor i grafisk design, uteksaminert i 2013
Arbeidssted: Interaksjonsdesigner i firmaet Bouvet
Navn: Marthe Frøshaug

"Jeg ville ikke bare designe fine ting, men designe fine ting som fungerer for brukere. Det beste med jobben min som interaksjonsdesigner er at det er så utrolig stort spenn i hva man kan jobbe med."

Les om Marthe Frøshaugs arbeidshverdag som interaksjonsdesigner.


 

Hvorfor valgte du å studere grafisk design på NTNU i Gjøvik?

Jeg ønsket å studere noe som var kreativt, men som samtidig kombinerte det praktiske og det teoretiske. Jeg ville ikke bare designe fine ting, men designe fine ting som fungerer for brukere. Da jeg forstod at grafisk design på Gjøvik hadde fokus på denne kombinasjonen, ble dette studiet prioritert høyest på søkelista mi.

Hva hadde du gjort før du kom til NTNU i Gjøvik?

Jeg gikk medier og kommunikasjon på Mysen videregående skole.

 

Hva har du gjort etter at du var ferdig med bachelorgraden din?

Da jeg var ferdig med bachelorgraden i Gjøvik valgte jeg å starte rett på masterstudiet «Interaction Design», som også var på Gjøvik. Min bachelor i grafisk design var et veldig fint utgangspunkt for å starte på denne masteren. Det føltes som å bygge videre på bacheloren, men på et nytt faglig nivå. Kombinasjonen av disse studiene gjorde at jeg virkelig følte meg rustet for arbeidslivet.

 

Hvor jobber du nå?

Jeg jobber som Interaksjonsdesigner i Bouvet som holder til på Majorstuen i Oslo. Det er forøvrig en veldig bra arbeidsplass. Send meg gjerne en mail om du vil høre mer om hvordan det er å jobbe her.

 

Hva er det beste med jobben din?

Det beste med jobben min som interaksjonsdesigner er at det er så utrolig stort spenn i hva man kan jobbe med. Det kan være alt fra prosjektledelse, analyse, brukerundersøkelser, konseptutvikling, design på ulike nivåer, brukertesting, analyse, kundekommunikasjon og presentasjoner. Dette spennet gir rom for å utvikle mitt potensiale i de ulike retningene jeg selv ønsker.

Jeg jobber som konsulent, som betyr at kunder leier inn meg eller et helt team for å få bistand til noe. Denne tilnærmingen er også noe som gjør jobben min veldig lærerik og unik. Grunnen til dette er at jeg får utrolig mye innsikt i andre fagområder jeg aldri ellers ville hatt noe kunnskap om. Det kan være alt fra offentlige sektorer som omhandler lover og regler til kommersielle produkter som har fokus på å salg og markedsføring.

 

Hvordan fikk du jobben etter studiene?

Da jeg i min masteroppgave skulle kartlegge variasjonen av UX-prosesser i bransjen, gjorde jeg nærmere 20 intervjuer med interaksjonsdesignere. Jeg fikk god kontakt med flere av interaksjonsdesignerne jeg intervjuet og sendte inn jobbsøknad til en av dem - og plutselig var jobben min. Disse intervjuene var fordelaktige for meg da de ga meg mulighet til å knytte nettverk med bransjen som førte meg til jobben jeg nå jobber i. 

 

Hvordan vil du beskrive dine arbeidsoppgaver?

De er veldig varierte, og denne variasjonen gjør at det aldri blir kjedelig. Prosjektene jeg gjør er så ulike i omfang og av den grunn blir metodene og tilnærmingene i prosjektene også veldig ulike. Mine arbeidsoppgaver er selvfølgelig avhengig av når jeg kommer inn i prosessen. Når jeg er med fra starten av prosessen, som er mest ideelt, handler det først og fremst om å kartlegge brukerbehov, utforme et konsept, brukerteste konseptet på reelle brukere, designe og utforme konseptet, brukerteste designet, overlevere designet til utviklere og deretter følge opp utviklingen.

 

På hvilken måte er dine studier relevant for jobben din?

Studiene mine er ytterst relevant for jobben min. Med all teori som jeg har lært gjennom studiet, har jeg en ryggsekk full av kunnskap som gjør at jeg føler meg trygg i jobben jeg gjør. Det betyr ikke nødvendigvis at jeg bruker alt jeg har lært hver eneste dag, men den tryggheten om at jeg har bred kunnskap innen alle retninger i faget er avgjørende for hvordan jeg gjør jobben min.

Alt jeg lærte på studiet ser jeg på som relevant for jobben, men i all hovedsak anser jeg denne kunnskapen som et godt grunnlag for ny kunnskap. Siden jeg jobber med teknologi, som selvsagt utvikler seg fort, gjelder det å lære det siste nye og tilpasse dette til kunnskap jeg allerede har. Slik kan jeg fylle på ryggsekken min med kunnskap som er relevant for nåtiden og med det gi det kunden ønsker seg til enhver tid. 

Løser utfordringer på kreative måter - Grafisk design

Studieprogram: Bachelor i grafisk design, uteksaminert i 2011
Arbeidssted: scootr
Navn: Katarina Lien

"Det beste med jobben min er variasjonen i oppgavene mine og at jeg får jobbe med mange spennende kunder. Så å si ingen dag er lik - og det digger jeg!"

Les hvorfor Katarina Lien valgte å studere grafisk design.


 

Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Løser utfordringer på kreative måter - Grafisk design

Studieprogram: Bachelor i grafisk design, uteksaminert i 2011
Arbeidssted: scootr
Navn: Katarina Lien

"Det beste med jobben min er variasjonen i oppgavene mine og at jeg får jobbe med mange spennende kunder. Så å si ingen dag er lik - og det digger jeg!"

Les hvorfor Katarina Lien valgte å studere grafisk design.


 

Hvorfor valgte du å studere grafisk design på NTNU?

- Jeg fikk først øynene opp for linjen på Gjøvik da jeg var på utdanningsmessen i Lillestrøm med ei venninne. Jeg kom i prat med en representant fra NTNU i Gjøvik og ble veldig interessert. Hun forklarte om studiet, om hvordan det var bygget opp - mange eksterne forelesere, spesialiseringsfag, «små» klasser, studieturer og bacheloroppgave som er en portfolio du kan ta med deg videre. Med andre ord følte jeg at NTNU i Gjøvik hadde «det lille ekstra» som gjorde valget om å søke enkelt.

 

Hva hadde du gjort før du kom til NTNU i Gjøvik?

- Før jeg begynte på grafisk design gikk jeg allmennlinjen på Hamar Katedralskole med Reklame og Media som valgfag.

 

Hva har du gjort etter at du var ferdig med bachelorgraden?

- Etter NTNU i Gjøvik var jeg så heldig å få jobb i Sandbeck reklamebyrå på Gjøvik (nå scootr). Nå jobber jeg som Art Director i scootr på Hamar.

 

Hva er det beste med jobben din?

- Det beste med jobben min er variasjonen i oppgavene mine og at jeg får jobbe med mange spennende kunder. En dag styler jeg et kjøkken for et magasin, en annen dag setter jeg opp en annonse og en annen dag designer jeg en nettside. Så å si ingen dag er lik - og det digger jeg!

 

Hvordan fikk du jobben etter studiene?

- Jeg ringte og inviterte meg selv på kaffe.

 

Hvordan vil du beskrive dine arbeidsoppgaver?

- Kort fortalt går mine arbeidsoppgaver ut på å løse en oppgave/utfordring på en kreativ måte. Og her kommer verktøykassen fra Grafisk design godt med. Mer konkret jobber jeg med idéprosesser, konseptutvikling og produksjon.

 

Variert og utfordrende - Grafisk design

Studieprogram: Bachelor i grafisk design, uteksaminert i 2008
Arbeidssted: Los & Co
Navn: Steinar Borø, steinarboro.net

"Jeg jobber med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, sammen med mennesker som brenner for faget sitt"


 

Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Variert og utfordrende - Grafisk design

Studieprogram: Bachelor i grafisk design, uteksaminert i 2008
Arbeidssted: Los & Co
Navn: Steinar Borø, steinarboro.net

"Jeg jobber med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, sammen med mennesker som brenner for faget sitt"


 

Hvorfor valgte du å studere grafisk design på NTNU i Gjøvik?

Jeg ønsket en utdannelse innen design og Gjøvik virket interessant.

 

Hva hadde du gjort før du kom til NTNU i Gjøvik?

Medier og kommunikasjon på Tangen videregående skole i Kristiansand.

 

Hva har du gjort etter at du var ferdig med bachelorgraden?

Jeg jobbet et år som webdesigner i Tag Studio før jeg begynte på mastergrad i design ved Kunsthøgskolen i Oslo. Etter fullført mastergrad begynte jeg som frilanser. Det gjorde jeg i fire år før jeg begynte hos Dinamo og Gjensidige, hvor jeg jobbet i et år.

 

Hvor jobber du nå?

Jeg er Senior Designer i Los & Co.

 

Hva er det beste med jobben din?

Muligheten til å jobbe i sammen med mennesker som virkelig brenner for faget sitt.

 

Hvordan fikk du jobben etter studiene?

Jeg fikk jobb ved å være aktiv og synlig på skolen og innen faget. Min første jobb fikk jeg fordi jeg ble spurt av firmaet om jeg ønsket å komme inn til et intervju fordi de trengte folk.

 

Hvordan vil du beskrive dine arbeidsoppgaver?

Variert og utfordrende.

 

På hvilken måte er dine studier relevant for jobben din?

Jeg jobber som designer. Siden jeg er utdannet designer er det veldig relevant.

 

 

Videointervju, Grafisk design: Hanne Neverdal Frestad

Studieprogram: Bachelor i grafisk design, Gjøvik  
Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Videointervju, Grafisk design: Hanne Neverdal Frestad

Visuell historieforteller - Grafisk design

Studieprogram: Bachelor i grafisk design, uteksaminert i 2013
Arbeidssted: Redink
Navn: Marius Hole

"Alt jeg lærte i løpet av de tre årene på Gjøvik har gitt høy verdi til meg som designer."

Les mer om hva Marius Hole gjør i jobben som grafisk designer.


 

Visuell historieforteller - Grafisk design

Studieprogram: Bachelor i grafisk design, uteksaminert i 2013
Arbeidssted: Redink
Navn: Marius Hole

"Alt jeg lærte i løpet av de tre årene på Gjøvik har gitt høy verdi til meg som designer."

Les mer om hva Marius Hole gjør i jobben som grafisk designer.


 

Hvorfor valgte du å studere grafisk design på Gjøvik?

Jeg var sulten på å utvikle meg innen grafisk design og kommunikasjon. Grafisk design ved NTNU i Gjøvik trigget meg. Studiet virket spennende og fremtidsrettet, og ble derfor et naturlig førstevalg etter videregående. Mye på grunn av studiets oppbygging, variasjon og fokus på typografi.

Hva hadde du gjort før du kom til Gjøvik?

Før jeg begynte på Gjøvik gikk jeg medier og kommunikasjon på Byåsen videregående i Trondheim. I tillegg hadde jeg etablert et lite selskap hvor jeg fikk god arbeids- og kundeerfaring med å designe og utvikle Avinors opplevelsesmagasin for Trondheim lufthavn.

Hva har du gjort etter at du var ferdig med bachelorgraden?

Like etter bachelorgraden begynte jeg som designer hos Redink, og jobber i dag med flere av de største selskapene i Norge.

Hvor jobber du nå?

Jeg jobber hos Redink – et av Norges ledende content-/kommunikasjonsbyråer med tilholdssted i Oslo. Redink er en unik arbeidsplass. Her jobber vi teknologiuavhengig. Det vil si at vi kommuniserer gjennom historier og kanaler som virker der målgruppene faktisk er. I Redink jobber jeg som designer. I praksis er jeg visuell historieforteller, som jobber i grensesjiktet mellom print, web og sosiale medier.

Hva er det beste med jobben din?

Det beste med jobben min er menneskene og variasjonen i arbeidsoppgavene. Jeg samarbeider tett med noen av landets dyktigste strateger, designere, kreatører, webutviklere, teknologer, rådgivere og innholdsprodusenter. Sammen med kunden er vi et unikt team. Å utvikle kundene, engasjere og være med på å skape de beste løsningene er det som ligger nærmest hjertet. 

Hvordan fikk du jobben etter studiene?

I studietiden var jeg opptatt av å gjøre meg selv synlig på nettet. Jeg publiserte arbeider på nettsiden min, samt Behance. Jeg var aktiv på sosiale medier for å drive trafikk til det jeg la ut, og tok på meg designoppdrag på fritiden. Da bacheloroppgaven var levert, og de siste arbeidene publisert, begynte noen byråer å ta kontakt. En kveld, når jeg sto i kassakø på en av matbutikkene på Gjøvik, tikket det inn en epost fra Redink ... Resten er historie.
 

På hvilken måte er dine studier relevant for jobben din?

Det unike med studiet på Gjøvik er at man får et solid teoretisk og praktisk grunnlag allerede i første semester. Alt jeg lærte i løpet av de tre årene på Gjøvik har gitt høy verdi til meg som designer. 

Som plattformuavhengig designer er du i dag helt avhengig av å ha god innsikt og kunnskap om informasjonsgrafikk, webdesign, universell utforming, kartlegge brukerreiser, typografi og design for trykte flater, for å nevne noe. Den brede fagkunnskapen man sitter igjen med etter fullendt studie er unik og fremtidsrettet. Min erfaring er at det kan være de emnene med minst studiepoeng som blir de viktigste på sikt.