Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Grafisk design

– Om grafisk design

Bachelor i grafisk design er et designstudium med fokus på estetikk, kommunikasjon og brukskvalitet. Studiet er orientert mot papirbaserte medier, interaktive digitale medier, og skilt- og veifinningssystemer for bygninger og uterom. Målet er å utdanne grafiske designere med en kompetanse som balanserer praktiske ferdigheter og formgivningsevne med evne til å tenke analytisk og konseptuelt.

Etter tre års studier avslutter studentene med en utstilling.

 

Studiets innhold

Studiet har et todelt fokus på henholdsvis tradisjonell grafisk design og moderne informasjonsdesign.

  • Grafisk design, med hovedvekt på typografi og redaksjonell design. Typografi kan defineres som design for lesing, og dreier seg om effektiv skriftspråklig kommunikasjon og budskapsformidling ved hjelp av visuell strukturering av tekst, komposisjon og bruk av skrift som et ekspressivt virkemiddel. Det inngår oppgaver innen bokdesign, tidsskriftdesign, avisdesign, brosjyredesign, emballasjedesign, plakatdesign, webdesign, kalligrafi, skriftdesign og strategisk design i form av visuell identitet og bedriftsprofilering.
  • Informasjonsdesign, med fokus på brukervennlighet, inkluderende utforming og allmenn nytte. Begrepet «informasjonsdesign» refererer til design av komplekse grafiske brukergrensesnitt, ofte basert på ulike former for brukersentrert systemutviklingsmetode. For eksempel interaksjonsdesign for brukergrensesnitt og applikasjoner for web, lesebrett og mobil. Men også design av papirbaserte eller elektroniske blanketter, design av rutetabeller og bruksanvisninger og design av informasjonsgrafikk i form av diagrammer og tematiske kart. Og ikke minst – design av skilt- og veifinningssystemer for bygninger og uterom.

Det pedagogiske kan også deles i to ­kategorier:

  • Praktisk designarbeid, med utvikling og formgivning av et bredt spekter av ­grafiske kommunikasjonsløsninger.
  • Essayskriving for effektiv teori­formidling og for å fremme verbale og analytiske ferdigheter.

Selv om Bachelor i grafisk design er en praktisk formgiverutdanning inneholder studiet designrelevante tekniske fag, som fargestyring, designrelevante samfunnsfag, som prosjektstyring og medierett, og designrelevante humaniorafag, som fotografihistorie og typografihistorie.

Studiet er orientert mot både papirbaserte og elektroniske medier. Utdanningen inneholder en rekke praktiske prosjekter og studentene ender opp med en forseggjort portefølje med designprosjekter. Utdanningen skiller seg ut fra de fleste andre designutdanninger innen visuell kommunikasjon med sin markante akademiske profil, der det legges vekt på designrelevant teori og skriftlig kommunikasjon. Fagmiljøet forholder seg aktivt til nasjonale og internasjonale nettverk innen designfaglig utdanning, forskning og profesjonell yrkesutøvelse.

Godt å vite

Designstudentene ved NTNU i Gjøvik har egen linjeforening, Darling. Linjeforeningen arrangerer karrieredager, som et bindeledd mellom studier og arbeidsliv, gjesteforelesninger og sosiale tilstelninger.