Grafisk design

Bachelorprogram 3-årig, Gjøvik

Grafisk design


Ofte stilte spørsmål om studiet

Ofte stilte spørsmål om studiet

 

Må jeg kunne tegne for å studere grafisk design ved NTNU i Gjøvik?

Nei, det er ikke et krav om tegneferdigheter, og vi har mange studenter som har gjennomført studiet uten. Men det er helt klart en fordel om du er interessert i å tegne – spesielt skissetegning i kreative prosesser – og du må være interessert i å bruke grafiske og visuelle virkemidler i arbeidet ditt.

Dreier ikke grafisk design seg kun om papirbaserte medier som vil være borte snart?

Nei, grafisk design på NTNU Gjøvik dreier seg om både tradisjonelle, papirbaserte medier og nyere digitale flater (som desktop, mobil og lesebrett). Vi har en tidsriktig utdanning som har mye fokus på design for digitale medier og interaksjonsdesign. Samtidig ser vi at papir fremdeles er aktuelt i mange sammenhenger; folk leser helst bøker på papir, plakater er fremdeles allestedsnærværende i byrommet, det gis ut mange papirbaserte magasiner og aviser og fysiske formater for musikk er stadig aktuelt, parallelt med strømmetjenester.

Studerer du hos oss lærer du å designe både for papir og digitale flater. Vi tror at grunnleggende designprinsipper og ferdigheter om typografi, komposisjon, struktur og navigasjon har en betydelig overføringsverdi mellom ulike medieflater: Lærer du å designe en god papiravis vil du kunne bruke denne lærdommen også når du skal designe en nyhetstjeneste for mobil. I tillegg til design for en rekke papirflater vil du lære brukersentrerte designmetoder og håndverksprinsipper for god, brukervennlig design for digitale flater.

Får jeg jobb etter studiet?

Flesteparten av våre studenter har relevante jobber en stund etter de er ferdige med bachelorgraden. Mange velger å gå videre på en mastergrad – som f.eks. Master in Interaction Design her ved NTNU i Gjøvik – før de kaster seg ut i jobbmarkedet, mens andre går rett fra bachelorgraden og ut i jobb. Jobbmulighetene vil være veldig avhengig av arbeidsinnsatsen din underveis og kvaliteten på mappa du har med deg herfra. Selv om mange ønsker å jobbe med design vokser også antallet designjobber i tjenesteøkonomien år for år, og design og designmetode blir tatt i bruk på stadig nye områder innen privat og offentlig sektor.

Du kan lese intervjuer med tidligere studenter fra grafisk design her på nettsidene til NTNU.

Blir studenter i dag overlatt til seg selv?

Bachelor i grafisk design er et veiledningsintensivt studium med relativt få studenter (ca. 25 pr. kull). Studiet har mange og varierte aktiviteter på timeplanen. Studentene våre får mye oppfølging av et kunnskapsrikt og entusiastisk kollegium. En typisk undervisningsuke inneholder 4–5 møter mellom undervisere og studenter i form av forelesninger, workshops, veiledninger og andre aktiviteter.

Studentene disponerer en egen Mac-lab med nye maskiner, det siste i programvare og med tilgang 24 timer i døgnet året rundt. Samtlige studenter ved NTNUs Fakultet for arkitektur og design har også fri tilgang til Adobe Creative Cloud (InDesign, Photoshop, etc.) for installering på egen privat datamaskin. Studiet har også et eget «baserom» hvor mye av undervisningen foregår. Vi opplever at studentene våre trives og er fornøyde, og studiet skårer 4,7 av 5 poeng i helhetsvurderingen av programmet på studiebarometeret.no (2016).

Hvordan fungerer opptak – er det mappevisning eller opptaksprøve?

Nei, vi har hverken mappevisning eller opptaksprøve. Du søker deg inn på Bachelor i grafisk design med generell studiekompetanse eller realkompetanse via Samordna opptak, og opptaket er poengbasert.