Grafisk design

Bachelorprogram 3-årig, Gjøvik

Grafisk design

– Læringsutbytte

Grafisk design

Etter endt utdanning skal kandidaten ha tilegnet seg en bred og anvendelig designfaglig kompetanse innen visuell kommunikasjon; dvs. teoretisk fagkunnskap, praktiske og tekniske ferdigheter, formgivningskapasitet, og evne til å kunne arbeide analytisk og konseptuelt.

Kunnskap

 • vil ha solid kunnskap om typografi og informasjonsdesign
 • vil ha kunnskap om sentrale emner innen skrift- og typografihistorie, grafisk designhistorie, fotografihistorie og bildekommunikasjon, informasjonsgrafikkens historie og teori, generell designhistorie og designteori, samt mediehistorie og -vitenskap
 • vil ha kunnskap om prosjektstyringsmetode
 • vil ha kunnskap om ulike utviklingsmetoder som i dag anvendes innen strategisk design og innen brukersentrert design
 • vil ha relevant kunnskap om produksjonsteknikk og produksjonsprosesser innen medieindustrien
 • vil ha relevant kunnskap om markedsføring og designrett (herunder opphavsrett, patentrett og varemerkerett)
 • vil kjenne til aktuell internasjonal litteratur og til en viss grad forsknings- og utviklingsarbeid innenfor utdanningens sentrale fagområder

 

Ferdigheter

 • skal kunne initiere bruk av og anvende designutviklingsmetoder og prosjektstyringsverktøy
 • skal inneha et grunnleggende og bredt repertoar av grafiske grep, normer og løsningstyper for en rekke trykksakssjangrer og digitale medietyper
 • skal besitte solide håndverksmessige ferdigheter (for effektiv håndtering av programvare for design og sideombrekking, og for kompetent håndtering av tegnsetting og detaljtypografi)
 • skal besitte relevante tekniske ferdigheter (spesielt håndtering av applikasjonsorientert fargestyring).
 • kan på en profesjonell måte, alene eller i team, håndtere et bredt spekter av designoppgaver innen visuell kommunikasjon. Fra analyse og idéutvikling via formgivning til ombrekking og teknisk implementering. Eksempelvis innen sjangrer som bok-, tidsskrift- og avisdesign, informasjonsarkitektur for web, bedriftsprofilering og design av skilt- og veifinningssystemer for bygninger og uterom.

 

Generell kompetanse

 • skal kunne arbeide selvstendig, men også kunne samarbeide med yrkesutøvere fra andre fagområder og hevde seg i tverrfaglig prosjektsammenheng.
 • skal ha en bred og kritisk forståelse av designhistorien og den visuelle kulturen i samfunnet omkring seg og ha et reflektert forhold til egen yrkesutøvelse, herunder juridiske og etiske problemstillinger
 • har et godt grunnlag for en karriere innen design, og for å kunne oppdatere og videreutvikle seg faglig i forhold til et omskiftelig arbeidsliv og en medieverden i stadig endring.