Matematiske fag

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Matematiske fag

– Utenlandsopphold

Du kan ta deler av studiet ditt ved et utenlandsk universitet. Vi anbefaler deg å tenke over muligheten for å ta ett semester eller to i utlandet. Dersom du planlegger å ta en mastergrad etter bachelorstudiet, kan du gjerne utsette et eventuelt utenlandsopphold til første eller andre semester av masterprogrammet, for å få best mulig faglig utbytte av oppholdet.

Følgende læresteder er anbefalt for studenter som ønsker å ha et utenlandsopphold som del av studiet:

  • Københavns Universitet
  • MIT
  • UC Berkeley
  • University of Münster
  • Uppsala Universitetet

Du kan ta et utenlandssemester i (nesten) hele verden. For å kunne dra utenlands som en del av studiet ditt er det et krav at de emnene som du skal ta i utlandet passer inn i studieplanen din og at disse godkjennes før utreise. Oversikt over læresteder NTNU har en avtale med.

Spør gjerne studieveileder eller leder for studieprogrammet hvis du vil få anbefalt et universitet som vårt institutt allerede har gode kontakter med. Om du allerede vet hvor du skal dra, bør du ta kontakt med Internasjonal seksjon. Konsulentene der vet mye om hvilke muligheter du har, hva slags programmer som finnes, om det går an å søke om et stipend og hvilke frister du må forholde deg til.

Et utenlandsopphold er en unik opplevelse, men husk å starte planleggingen i god tid!

16 des 2020