Matematiske fag

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Matematiske fag

Studentintervju


Ressurspublisering

Jeg har en vakker jobbJeg har en vakker jobb


Navn: Anna Vederhus
Studieprogram: Matematiske fag, med master i Kryptografi/Anvendt matematikk. Elektroniske stemmesystemer.
Uteksaminert fra NTNU: Våren...

Studentintervju Marianne Wiik Øberg

Mange muligheter med mastergrad i matematikk

Marianne har master i matematikk, og opplever at det åpner dører og gir respekt i IT-bransjen der hun jobber som avdelingsleder. –Realfagskompetansen åpner for mange muligheter, også om du ønsker å jobbe med mennesker. Er du flink i realfag, tror jeg aldri du vil angre på en utdannelse som dette!

Marianne Wiik Øberg (foto)

Navn: Marianne Wiik Øberg

Studieprogram: Master of mathematical sciences/BMAT ved NTNU Gløshaugen. Marianne tok først elektroprogrammet, før hun tok en fullverdig master i matematikk. I tillegg har hun ett år med pedagogikk.

Uteksaminert fra NTNU: 2011

Arbeidssted/-giver: IT-konsulentfirmaet Sopra Steria

Tittel: Avdelingsleder

Tidligere relevante jobber: Jeg jobbet flere somre som realfagslærer ved Sommerskolen i Oslo. Dette er et gratis tilbud fra kommunen for alle grunnskoleelever, der de kan velge undervisning i forskjellige fag. For eksempel ei uke med matematikk. Mye av fokuset var også på å skape samhold, ikke bare åse på faglige mål. Det var en morsom jobb!

Hva jobber du med? 

I IT-miljøet kan man enten gå den tekniske vegen eller innen ledelse, som jeg har gjort. Jeg begynte som tester på et prosjekt, før jeg deretter ble testleder. Etter et par-tre år fikk jeg teamlederansvar og dermed personalansvar. Så ble jeg avdelingsleder, og har jobbet som det de siste tre årene. Jeg har ansvar for 60 konsulenter som skal være ute i salg og på oppdrag og drive med kompetanseheving. Personalledelse er også en del av jobben.

Da jeg startet som konsulent, var jeg mye ute hos kundene og var med og utviklet it-systemer for dem. Nå som avdelingsleder sitter jeg «internt», som vi sier. Men jeg er mye ute og besøker konsulentene mine.

Hva er det beste ved jobben din?

Å jobbe med så mye flinke mennesker og å få lov til å være med utvikling av nye systemer som forenkler hverdagen til folk, blant annet for Skatteetaten og NAV. Vi har nylig lansert ny søknad for foreldrepenger for sistnevnte. Det er også gøy å jobbe med mindre prosjekter, som å utvikle ulike apper.

Hvordan fikk du jobben etter studiene?

Jeg var på en del rekrutterings-eventer mens jeg studerte, men trodde ikke jeg kunne være aktuell for akkurat Sopra Steria siden jeg ikke hadde tatt noen IT-fag foruten et grunnkurs. Men så kom jeg i prat med en rekrutterer derfra, og hun anbefalte meg å søke. Etter to intervjurunder og løsing av diverse case-oppgaver var jobben min.

Hva er man spesielt god på med en utdanningsbakgrunn som din?

Jeg har fått egenskapen med å raskt se sammenhenger og å til å kunne forenkle. Når jeg er ute og jobber med folk kjenner jeg at det skal ikke så mye til for meg å trekke raske slutninger og være med på diskusjonen. Det er nyttig med tanke på at det er ganske mange ulike prosjekter og problemer jeg skal forholde meg til i løpet av ei uke.

Da jeg søkte jobb var det flere som la vekt på pedagogikk-utdannelsen jeg har i tillegg, i og med at evnen til å kunne lære bort og formidle er viktig i mange roller. Praksisen jeg fikk under studiet var veldig relevant. Jeg tok pedagogikk som et årsstudium, og bacheloren min har jeg fra elektroprogrammet. Så tok jeg en to-årig matematikkmaster etter dét.

Jeg bruker kanskje ikke den matematiske bakgrunnen min så mye direkte i jobben jeg gjør nå, men i IT-bransjen er det bra å kunne tenke logisk.

På hvilken måte er dine studier relevant for jobben din?

Jeg opplever at en master i matematikk gir mye respekt i markedet. Det er ikke så mange som fullfører en slik utdannelse, så bare å ha gjort det var veldig bra og noe som ble trukket frem da jeg ble ansatt. Selv om jeg ikke har IT-bakgrunn, fikk jeg gjennom studiet vist at jeg har evnen til å tilegne meg kunnskap raskt. Jeg har også erfart at de beste utviklerne jeg har jobbet med er de som også har en solid matematisk bakgrunn. De har med seg den logiske sansen og evnen til å se sammenhenger fort.

Det finnes så mye mer innen denne bransjen enn den rent tekniske. Vi jobber også tett med mennesker, det er jo for nettopp dem vi lager de tekniske løsningene. Så det handler mye om å forstå folk og å snakke med brukerne. Vi jobber også hele tiden i team, så man bør kunne prate med mennesker og ha hodet på rett plass. Det er mye interaksjon i det vi holder på med.

Matematikk gir en god basis mange muligheter. Jeg opplever at det er fagområde som blir veldig verdsatt. Det er krevende, men man får veldig gode evner innen problemløsning som kan brukes på flere felt.