Matematiske fag

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Matematiske fag

– Studiemiljø


Trondheim er kjent for å ha Norges beste studiemiljø, både i og utenfor studiene, så du har mye å glede deg til.

Undervisning

Matematikkstudenter i gruppearbeid.
Foto: Geir Mogen

Kommer du rett fra videregående vil du nok føle at det er mye som er annerledes på universitetet. Hos oss er det mer frihet, og jo lenger du kommer i studiet, jo mer frihet får du. Det er ikke lenger noen som passer på at du møter opp til timer, eller hvor mye du arbeider med fagene. Men at vi ikke passer på betyr ikke at vi ikke bryr oss, du vil få hjelp på veien.

Forelesninger er den vanligste undervisningsformen. Dessuten har vi mye øvingsgrupper, hvor studenter kommer sammen i grupper for å jobbe, og hvor gruppene får hjelp fra eldre studenter. De første årene vil det i de fleste fag være obligatoriske øvinger, det vil si oppgaver du må levere inn og få godkjent for å få gå opp til eksamen.

Matteland og leseplasser

Studenter i soslalt lag på matteland.
Foto: Geir Mogen

Du får tilgang til matematikkstudentenes eget Matteland med lesesalplasser, gruppeområder, kjøkkenkroker og datasaler. Universitetsområdet har også mange plasser hvor du kan sitte og lese. Du får også god tilgang til datamaskiner, og disse er koblet opp til ett av de raskeste nettverkene i Norge.

Onsdagsseminar

På utvalgte onsdager arrangerer fagmiljøet foredrag og/eller workshop for studenter i matematiske fag. Disse er spesielt egnet for studenter på første og andre årskull.
Her finner du liste over kommende seminarer.

 

Linjeforeningen Delta

Sosialt samhold gjennom Delta.
Foto: Geir Mogen

Realfagstudentene som går bachelor i matematikk og årstudium i matematikk er knyttet til Linjeforeningen Delta, linjeforeningen for realfagstudiene i matematikk og fysikk.
Linjeforeningen Delta arrangerer både faglige og sosiale arrangementer gjennom hele året, da ukentlige kollokvier, fagforedrag, produksjon av faglige kompendium og bedriftspresentasjoner med relevante bedrifter, Åretur, koieturer og immatrikuleringsball. Det arrangeres også større arrangementer, slik som fag- og bedriftsdagene Realfagsdagene, der forskjellige foredragsholdere og bedrifter kommer for å skape engasjement rundt forskning innenfor realfag. Det er et svært åpent miljø for å prøve nye ting, starte nye underkomiteer av linjeforeningen og knytte bånd til andre linjeforeninger, blant annet gjennom revyoppsetninger og liknende gjennom året.
Hele studentperioden får en pangstart med en legendarisk fadderperiode. Den er til for å gi alle nye studenter i Delta en varm velkomst, samt hjelpe de å ble kjent med både universitetet og medstudenter.
 
Linjeforeningen Delta har sammen med de andre linjeforeningene for realfag ved NTNU et samlingslokale på Moholt studentby kalt Realfagskjelleren. Der arrangeres fester som er frie for alle, og er en viktig del av det gode studentmiljøet ved NTNU.
Alle som studerer bachelor fysikk, bachelor matematikk og årstudium matematikk blir mottatt på immatrikuleringsdagen og får mer informasjon etter seremonien.
For mer informasjon om arrangementer og fadderperiode finner du på Linjeforeningen Deltas hjemmeside www.deltahouse.no.

Studentliv

Trondheim er en passe stor by, og det er mye å gjøre på fritida. NTNUI, vår egen idrettsforening, har grupper innenfor de fleste grener. Her er det tilbud for både mosjonister og proffe. På Studentersamfundet kan du melde deg som frivillig og jobbe med alt innenfor kultur, fra sang og teater til radio og TV. Trondheim har selvfølgelig også et rikt uteliv, med mange kafeer, restauranter, diskotek, kinoer og konsertlokaler. Les mer om det yrende studentlivet i Trondheim.

23 mar 2020