Matematiske fag

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Matematiske fag

– Hva lærer du?

Bachelorprogrammet i matematiske fag gir deg en solid innføring i matematiske og statistiske emner. Her vil du lære å fordype deg i hvordan du kan bruke matematikkfaget som grunnlag for all samfunnsutvikling.

Studieprogrammet har to studieretninger, matematikk og statistikk. Det første året har begge studieretningene mye felles grunnleggende matematikk og sannsynlighetsregning. Etter hvert blir studieløpene nokså forskjellige, men statistikk og numeriske metoder inngår i begge to i andre året.

Fleksibilitet og fordypning kjennetegner studiet. Utover fellesemner og obligatoriske emner i matematiske fag er det rom for over ett år av bachelorstudiet til mer matematiske fag, andre realfag, eller samfunns-, språk-, estetiske eller teknologiske fag.

Studiet er mer fleksibelt enn en sivilingeniørutdanning, og du kan starte din spesialisering tidligere. Du kan følge deler av studieløpet til sivilingeniørstudiet Fysikk og matematikk når du går på dette studieprogrammet.

Faget anvendes innenfor medisin, naturfag, teknologi, finans, kunst, miljø, offentlig forvaltning og mye mer. Med en utdanning innen matematiske fag blir du svært ettertraktet på arbeidsmarkedet.

 


Studieretninger

Studieretninger

Matematikk

Fleksibilitet og fordypning kjennetegner studieretningen. Utover fellesemner og obligatoriske emner i matematiske fag kan du avsette over ett år av bachelorstudiet til mer matematikk, andre realfag, eller ta samfunns-, språk-, estetiske eller teknologiske fag.

Kombinert med informatikk, gir matematikk et solid grunnlag innen data og kommunikasjonsteknologi. Særlig gjelder dette om du synes kryptografi, kodeteori og informasjonssikkerhet høres spennende ut, og vil spesialisere deg på dette området.

Statistikk

Statistikk er en matematisk disiplin som dreier seg om å lære fra observerte data. Sannsynlighetsteori og stokastisk modellering er her viktige redskaper for å beskrive tilfeldighetene i de observerte fenomenene. Statistikk er et uunnværlig redskap innen mange fagområder, som medisin, biologi, samfunnsfag, økonomi og teknikk. Fagtilbudet omfatter en blanding av teoretiske fag og fag der anvendelser og bruk av datamaskin er en viktig del.

Kombinerer du Statistikk med biologi får du et stort tverrfaglig fagområde, der matematiske modeller brukes for å beskrive biologiske prosesser og fenomener på ulike nivå, fra molekyl- og cellenivå til individ-, populasjons- og økosystemnivå.

Innen BigData brukes metoder fra datavitenskap, kunstig intelligens og statistikk. I løpet av studiet vil du arbeide med statistiske aspektet ved maskinlæring, data science og spesielt BigData.

 

20 mar 2020

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i matematiske fag
Studieprogramkode: BMAT
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 862

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Sted: Trondheim, Gløshaugen