Matematiske fag

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Matematiske fag

Om studieprogrammet

Matematikk har sitt utgangspunkt i problemløsning, der en knekker nye koder, møter nye utfordringer og alltid finner noe nytt å undre seg over. Matematikk og statistikk er grunnleggende og tidløse fag som alltid er aktuelle og som ingen kan bli fullt utlært i.

Hvorfor velge dette studiet?

Siden matematikk og statistikk er grunnleggende på mange områder, er det å starte på bachelorprogrammet hos oss et strategisk valg dersom du trives med matematikk og liker utfordringer. I tillegg til bachelorprogrammet har vi også et årsstudium innen matematiske fag.

Bachelorprogrammet

Papirbåt laget ved origami. Foto: Berit Rau

Vi tilbyr et treårig bachelorprogram i matematiske fag. Dette gir en solid innføring i matematiske og statistiske emner, hvor vi legger stor vekt på forståelse og fordypning. Her lærer du også hvordan du kan anvende faget til løsning av praktiske problemer innen andre fagområder.

Studieprogrammet har to studieretninger, matematikk og statistikk. Du velger en av disse etter at du er tatt opp på studiet. Det første året har begge studieretningene mye felles grunnleggende matematikk og sannsynlighetsregning. Etter hvert blir studieløpene nokså forskjellige, men statistikk og numeriske metoder inngår begge to i andre året.


Studieretninger

Studieretninger

Matematikk

Fleksibilitet og fordypning kjennetegner studieretningen. Utover fellesemner og obligatoriske emner i matematiske fag kan du avsette over ett år av bachelorstudiet til mer matematikk, andre realfag, eller ta samfunns-, språk-, estetiske eller teknologiske fag.

Kombinert med informatikk, gir matematikk et solid grunnlag innen data og kommunikasjonsteknologi. Særlig gjelder dette om du synes kryptografi, kodeteori og informasjonssikkerhet høres spennende ut, og vil spesialisere deg på dette området.

Statistikk

Statistikk er en matematisk disiplin som dreier seg om å lære fra observerte data. Sannsynlighetsteori og stokastisk modellering er her viktige redskaper for å beskrive tilfeldighetene i de observerte fenomenene. Statistikk er et uunnværlig redskap innen mange fagområder, som medisin, biologi, samfunnsfag, økonomi og teknikk. Fagtilbudet omfatter en blanding av teoretiske fag og fag der anvendelser og bruk av datamaskin er en viktig del.

Kombinerer du Statistikk med biologi får du et stort tverrfaglig fagområde, der matematiske modeller brukes for å beskrive biologiske prosesser og fenomener på ulike nivå, fra molekyl- og cellenivå til individ-, populasjons- og økosystemnivå.

04 okt 2016

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i matematiske fag
Studieprogramkode: BMAT
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 862

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for matematiske fag
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk