Matematiske fag

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Matematiske fag

– Videre studier


Med bachelorgrad i matematiske fag er det mulig å fortsette med et 2-årig masterprogram i matematiske fag. Studiet kommer til å være forskningrettet og du får sjansen til å følge med i teorier og anvendelser som er under stadig utvikling.

Forskningen i matematikk og statistikk ved NTNU ligger på et høyt internasjonalt nivå. I tillegg drives masterprogrammene i nær samarbeid med studieretning Industriell matematikk ved Sivilingeniørutdanning fysikk og matematikk. Dette fører til gjensidig berikelse.

Med fordypning i biomatematikk i studieretning statistikk under bachelorstudiet kan du dessuten søke opptak på enkelte masterstudier i biologi.


Andre lignende masterstudier ved NTNU


18 mar 2020

Masterstudier ved NTNU ( krysspublisert deling)

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.