Matematiske fag

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Matematiske fag

Studere videre?

Etter en fullført bachelorgrad i matematiske fag finnes det flere muligheter for videre studier.

2-årige masterprogram

Med bachelorgrad i matematiske fag er det mulig å fortsette med et 2-årig masterprogram i matematiske fag. Studiet kommer til å være forskningrettet og du får sjansen til å følge med i teorier og anvendelser som er under stadig utvikling.

Forskningen i matematikk og statistikk ved NTNU ligger på et høyt internasjonalt nivå. I tillegg drives masterprogrammene i nær samarbeid med studieretning Industriell matematikk ved Sivilingeniørutdanning fysikk og matematikk. Dette fører til gjensidig berikelse.

Med fordypning i biomatematikk i studieretning statistikk under bachelorstudiet kan du dessuten søke opptak på enkelte masterstudier i biologi.

04 okt 2016