Matematiske fag

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Matematiske fag

Jobbmuligheter

Matematikk er et fagområde med mange bruksområder. Det anvendes i stor grad på mange arbeidsplasser, og kan tilpasses et bredt fagfelt. Et lite utvalg av tidligere matematikkstudenter forteller her om hvordan de bruker matematikk i sin arbeidshverdag.

Martin Strand

Martin Strand

har bachelorgrad og mastergrad i matematikk fra NTNU. Han er nå stipendiat (doktorgradsstudent) innen algebra og kryptografi ved Institutt for matematiske fag her på NTNU.

Martin Strand. Foto.
“Det vi forsker på i dag, kan være det som gjør at vi kan stole fullt og helt på at tjenester på Internett i framtida ikke snoker i dataene våre.”

Hvilket studieprogram kommer du fra?

Jeg startet på en bachelor i matematikk i 2007, og tok en mastergrad i matematikk etterpå. Fordelen med studiet var at jeg sto veldig fritt til å velge hva og hvor mye jeg ville fordype meg. Jeg har litt kunnskap om alle feltene i matematikken, men mest fordypning i algebra. Slik fikk jeg et godt utgangspunkt til å skrive en masteroppgave om ny kryptografi.

Hvorfor valgte du akkurat denne jobben?

Som doktorgradsstipendiat får jeg både fordypet meg enda mer i noe jeg syns er veldig spennende, samtidig som jeg får undervisningserfaring og en veldig fri arbeidsdag.

Hvordan bruker du matematikk i din arbeidshverdag?

Jeg jobber med en form for kryptografi som kan brukes til å regne på data mens de fortsatt er kryptert. Det er et veldig nytt felt, med masse utvikling hele tida. Når man skal finne på nye ting, er det ikke noe som heter “dette har vi jo ikke lært om, gi oss svaret”, så det er helt uvurderlig å ha et bredt matematisk grunnlag å hente ideer fra. Vi bruker hele tiden ideer og teknikker fra blant annet algebra, statistikk og topologi. Det vi forsker på i dag, kan være det som gjør at vi kan stole fullt og helt på at tjenester på Internett i framtida ikke snoker i dataene våre.