Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Logistikk

– Studiets oppbygging

Den pedagogiske ideen er å utnytte samspillet mellom de akademiske miljøene ved NTNU og det lokale næringsliv aktivt i læringsarbeidet. Studentene skal både få et godt teoretisk grunnlag og utføre prosjektarbeid og obligatoriske oppgaver som er relevant i næringslivet. Studiet kombinerer basis fra økonomi- og ledelsesfag med fordypning i logistikkfag. Dette gir deg en grunnleggende lederutdanning med dybdeforståelse i hvordan en bedrifts verdikjede henger sammen.

Studiets første to år kombinerer grunnleggende logistikkemner med økonomi, ledelse, markedsføring og metodeemner. Det tredje året fordyper du deg innen logistikk, og du avslutter studiet med en bacheloroppgave.

Informasjonens gyldighet
Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

For detaljert plan, se studieplan for Bachelor i logistikk 2017/2018

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TEK2031 Teknologiledelse 10
SMF1042 Økonomistyring 10
REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk 10
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SMF2062 Markedsføring 5
SMF1261 Merkevarebygging 5
SMF1182 Vitenskapelige metoder 5
SMF1183 Kvalitetsledelse 5
TLOG2005 Innkjøp og forsyningsledelse 10

Se studieplanen for mer informasjon om emner i 2. og 3. studieår, samt valgemner.