Logistikk

Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Logistikk

– Studiets oppbygging

Den pedagogiske ideen er å utnytte samspillet mellom de akademiske miljøene ved NTNU og det lokale næringsliv aktivt i læringsarbeidet. Studentene skal både få et godt teoretisk grunnlag og utføre prosjektarbeid og obligatoriske oppgaver som er relevant i næringslivet. Studiet kombinerer basis fra økonomi- og ledelsesfag med fordypning i logistikkfag. Dette gir deg en grunnleggende lederutdanning med dybdeforståelse i hvordan en bedrifts verdikjede henger sammen.

Studiets første to år kombinerer grunnleggende logistikkemner med økonomi, ledelse, markedsføring og metodeemner. Det tredje året fordyper du deg innen logistikk, og du avslutter studiet med en bacheloroppgave.


 

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan