Logistikk

Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Logistikk

– Om logistikk

Bachelor i logistikk skal gi deg en dybdeforståelse om hvordan bedriftens verdikjede henger sammen, hvordan produksjonen internt i bedriften organiseres og hvilken verdi en effektiv transport kan bidra med for å få varen frem til kunden. Du får en utdannelse som kombinerer en grunnleggende forståelse for økonomi og ledelse med en fordypning i logistikk.

Studiet er utviklet for de som har interesse for vareflyten i en organisasjon, med fokus på prosessutforming, logistikk og transport. NTNU ved Gjøvik har tett samarbeid med industriog transportmiljøet i regionen, som er blant de beste i verden på sine områder. Det bidrar til relevante og spennende problemstillinger for deg som student.

NTNU i Gjøvik har tett samarbeid med det tunge industri- og transportmiljøet i regionen, noe som gjør at våre kandidater får en praktisk tilnærming til faget.

Våre erfarne forelesere med næringslivsbakgrunn gjør at studentene opplever en nær sammenheng mellom studiets innhold og aktuelle arbeidsoppgaver senere i næringslivet. En bachelorgrad fra NTNU gir deg kunnskaper som er etterspurt både regionalt og nasjonalt.

Godt å vite

Godt å vite

Studentene ved Økonomi, ledelse og logistikkfag ved NTNU i Gjøvik har egen linjeforening, RIK. Linjeforeningen arrangerer karrieredager, som et bindeledd mellom studier og arbeidsliv, gjesteforelesninger og sosiale tilstelninger.