Kulturminneforvaltning

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Kulturminneforvaltning

Akropolis, Hellas. Foto: Aud Mikkelsen Tretvik

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • ALL
    Poenggrense
  • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangment.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er enda ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Les mer om immatrikuleringen 2020

Vrimledag på Dragvoll

På grunn av korona er det foreløpig ikke bestemt om det blir noen vrimledag på Dragvoll i år, hvordan denne eveventuelt blir eller om det blir andre typer arrangementer som erstatter en vrimledagen i år.

Så snart det er avklart vil det komme informasjon her:

Vrimledagen 

Orienteringsmøte blir avholdt fredag 14.8, kl 11.00 i Akrinn U203.

Mer kommer.

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Examen philosophicum (ex.phil):

Informasjon om emnet

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Studiets tilhørighet

Studiet tilhører Institutt for historiske og klassiske studier, NTNU campus Dragvoll.

Her finner du kontaktinformasjon til instituttet ditt:

Institutt for historiske og klassiske studier

Om det er noe du lurer på ikke nøl med å ta kontakt!

 

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Med tanke på covid-19 situasjonen så blir det en annerledes fadderuke med forskjellige tiltak for å forsikre trygghet blant alle våre nye studenter. Men fadderuka skjer alikevel og skal fortsatt være 2 uker med mye moro og sjanser for å bli kjent med studiet og andre studenter.

Hvis du er interessert i å melde deg inn i fadderuka så er det svært enkelt. Linjeforeninga Kultura kommer til å stå ved parkeringsplassen utenfor Nidarosdomen med rød fane og klar beskiltning klokken 09.15. 

Her blir faddere å stå for å skrive ned navnet ditt og e-postadresse, for å melde deg opp i fadderuka. Samtidig kommer vi med diverse informasjon relatert til fadderuka. Klokka 10.15 drar vi videre til campuset Dragvoll for felles digital immatrikulering fra klokken 11 til antageligvis 13. Etter dette blir det mer informasjon om første fadderukearrangementet.

Det er også mulig å møte opp for registrering og info etter immatrikuleringen, klokken 14.00 samme sted ved Nidarosdomen.

Hvis du ikke har mulighet til å møte opp for registrering ved Nidarosdomen så kan du også møte oss ved Dragvoll eller sende Kultura Linjeforening en e-post eller melding for forhåndsregistring.

Hvis du har flere spørsmål om fadderuka er det bare å kontakte Kultura Linjeforening via Facebook eller kulturalinjeforening@gmail.com

Se også linjeforeningen tilknyttet kulturminneforvaltning:

Facebooksiden til Kultura

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner timeplanen under emnet ditt, vil den være klart til studiestart.

Pensum

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere peroder eller gjennom hele studiet. Vi vil gjøre alt for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges i forhold til vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig i forhold til akkurat ditt studium.

Derfor vil vi gjerne få kontakt med dere så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietida ved NTNU blir best mulig.

Dere kan nå oss på denne mailadressen: tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig.


Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

Om studieprogrammet BKULMI (forside)

Om bachelorstudiet i kulturminneforvaltning

Er du opptatt av spor fra fortida, hva de betyr, hvordan de skal forvaltes og formidles? Da kan en bachelor i kulturminneforvaltning passe for deg. Den gir både en praktisk og teoretisk innføring i fagfeltet.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

 Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.


Jobbmuligheter

Våre kandidater har vist seg aktuelle for en rekke ulike arbeidsgivere. I dag finner du tidligere studenter fra oss ved museer, hos Riksantikvaren, i fylkeskommuner, i kommuner, ved universiteter, i departementene og hos frivillige organisasjoner.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Foruten emner fra geografi, historie og arkeologi, består programmet av seks "unike" emner innenfor kulturminneforvaltning: Introduksjon til kulturvern, bygningsvern, lokalhistorie, kulturminnerett og inføring i museologi. I tillegg kommer fellesemner.

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no
Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4.


Studiemiljø

Linjeforeningen Kultura arrangerer både faglige og sosiale sammenkomster og studieturer.


Utenlandsopphold

Det er mulig å ta deler av studiet ved et utenlandsk lærested.


Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

05 jun 2020

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i kulturminneforvaltning
Studieprogramkode: BKULMI
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april


Studiekode: 194 904 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for historiske og klassiske studier, Det humanistiske fakultet


 

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.