Kulturminneforvaltning

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Kulturminneforvaltning

– Studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet BKULMI

Informasjonens gyldighet:
Tabellene under gjelder for studieåret 2019/2020. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studiets oppbygning BKULMI

Bachelorstudiet i kulturminneforvaltning er et treårig studium som består av 180 studiepoeng (sp).

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
KULMI1000 Introduksjon til kulturvern 15
HIST1000 Historien i samfunnet 7,5
EXPH100 Examen philosophicum for humaniora og estetiske fag 7,5

 

Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
KULMI2710 Lokalhistorie med arkivkunnskap 15
HIST1550 Nyere historie etter ca. 1750 2 15
 

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
HIST1350 Eldre historie fram til ca. 1750 2 15
ARK1010 Introduksjon til arkeologi for kulturminneforvaltning 15
 
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
GEOG2023 Lokale og globale perspektiver på miljø- og ressursforvaltning 15
KUH1019  Arkitektur- og stilhistorie 1400-2000* 15

* Emnet er sterkt anbefalt, men ikke obligatorisk. Kan byttes ut med et annet relevant emne med 15 studiepoeng etter avtale med instituttet. Et slikt bytte vil være mest aktuelt for studenter som reiser på utveksling i 4. semester.

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
KULMI2300 Innføring i museologi 15
KULMI2700 Kulturminnerett 15
 
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
KULMI2200 Hospitering og bacheloroppgave i kulturminneforvaltning 15
KULMI2505 Bygningsvern 7,5
HFO1004 Menneskets tidsalder? 7,5

Studiehåndbok og pensum