Nytt fra høst 2016:

Fra og med høst 2016 blir bachelorstudiene i antikkens kultur og klassiske fag slått sammen til én felles studieretning med felles opptak.

Det nye studiet heter bachelor i antikkens kultur og klassiske fag, søkerkode i Samordna opptak er 194 459.

Gå til nytt studieprogram


Bachelorprogram, 3-årig

Klassiske fag

– Studiets oppbygning

NB: Studiets oppbygning nedenfor gjelder studenter tatt opp høst 2015

Bachelorprogrammet i klassiske fag er en treårig utdanning og består av 180 studiepoeng (sp). Av dette er 82,5 studiepoeng fordypningemner i latin (eller gresk).

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
LAT1001 Innføring i latin 15
EXFAC0017 Introduksjon til humaniora, språk- og litteraturstudier 7,5
EXPH0003 Examen philosophicum for humaniora og samfunnsvitenskap 7,5

 

Vårsemester
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
LAT1002 Tekstkurs 1 i latin: Middelalderlatin 15
LAT1004 Tekstkurs 3 i latin: Antikk prosa 2 7,5
LAT1005 Tekstkurs 4 i latin: Antikk poesi 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
LAT1003 Tekstkurs 2 i latin: Antikk prosa 1 7,5
LAT1006 Latinske oversettelser 7,5
KLAS2002 Europas middelalder 7,5
Flere valg Perspektivemne 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
KLAS2001 Europas antikk 15
KLAS2000 Bacheloroppgave 7,5
Valgfritt Valgfri del 7,5

 

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Femte semester (høst) og sjette semester (vår)
Flere valg Fag 2: Velg mellom årsstudium i et annet fag eller utenlandsopphold 60
Tue, 02 Aug 2016 12:50:39 +0200