Bachelorprogram, 3-årig

Klassiske fag

Thea Thorsen underviser.

Om studiet

Filmen er det nye epos, sies det, men hvordan er det å lese eposet over alle epos, Iliaden, på originalens solgnistrende gresk? Den romerske Ovid skrev ustanselig om kjærlighet i det gamle Roma, så hva fikk en katolsk prest i middelalderens Trondheim til å kalle seg opp etter ham? Og visste du at renessansen ville ha vært umulig, uten kunnskapshungrige lærde i middelalderens Bysants?

Bachelor i klassiske fag gir deg en grundig innføring i latinske og/eller greske originaltekster. Tekstene vi studerer er fra antikken, da gresk og latin var levende språk, men også senere tider, særlig middelalderen. Også i renessansen, barokken, opplysningstiden og faktisk også romantikken var imidlertid  både gresk, og særlig latin fremdeles var noen av de viktigste språkene innenfor en rekke kunst- og kunnskapsfelt og bachelorstudiet gir muligheter til å studere verk også fra disse periodene.

Bachelorstudiet i klassiske fag setter deg inn i fagets metodikk og lærdomstradisjon og øver deg opp kritisk tenkning og selvstendighet med utgangspunkt i disiplinens vitenskapelige håndtering av tekstene.

Hva lærer du?

I dette studiet tilegner du deg konkrete kunnskaper og ferdigheter, trener din generelle kompetanse til å håndtere abstrakte systemer og gjennom bachelor-oppgaven får du anledning til å jobbe i forbindelse med arbeidslivet.

Gjennom bachelorstudiet i klassiske fag lærer du deg språkene latin og/eller gresk. Samtidig blir du godt kjent med de ulike tekstene som inngår i studiet, deres særegenheter, deres kontekst og den vitenskapelige tradisjonen som er knyttet til dem, for eksempel av Platon, Caesar og middelalderske mestere. Innholdsmessige er det ingen begrensninger for hva et verk opprinnelig skrevet på latin eller gresk kan handle om, det kan være krigføring, historiografi, landbruk, myter og til og med science fiction. Hovedvekten i bachelor-løpet er på originaltekster på latin, men vi har løsninger også for gresk, hvis det viser seg å bli din hovedinteresse.

I dette studiet lærer du å håndtere abstrakte utfordringer i et høyt tempo. Hjernetrening som dette, sammen med inngående kjennskap til sentrale tekster innenfor den vestlige tradisjonen for politikk og statsstenkning, filosofi og litterære mesterverk, gjør at utdanning innenfor klassiske fag er en attraktiv rekrutteringsarena for næringslivet i England og USA. Norske bedrifter er også interessert i kvaliteter som disse og vi har allerede hatt besøk blant annet fra bank på leting etter rekrutter.

Den obligatoriske bachelor-oppgaven kan skrives enten i forbindelse med prosjektet Antikken på norsk, et samarbeid mellom klassiske fag ved NTNU og Gyldendal norsk forlag, som utgir bokserien Kanon – antikkens litteratur på norsk. Det er også mulig å skrive oppgave om et av de mange dokumentene på Gunnerusbiblioteket, der gresk og særlig latin representerer en av de viktigste nøklene for å få tilgang på skattene som biblioteket huser.

Hvorfor studere klassiske fag ved NTNU?

Trondheim er Norges klassiske hovedstad. Latin er Norges eldste skolefag og den eneste disiplinen som uavbrutt er blitt undervist i høyere utdanning her til lands, med Trondheim som hovedsete, siden 1100-tallet. Da ble erkebispesetet i Nidaros opprettet av den britiske kardinalen Nicholas Breakspear, senere pave Hadrian IV. Antikkens tekster var et viktig innslag i opplæringen, latin var det viktigste utdanningsspråket og undervisningen foregikk i Nidarosdomen i det såkalte Lektoriet, latin for ”forelesningssalen”, i dag kalt Kvinnenes bønnekapell. På 1160-tallet begynte man byggingen av denne delen av Nidarosdomen, som dermed er den eldste undervisningsbygningen i Norge som står i dag. Fra 1100-tallet ble en betydelig litteratur skrevet på latin, i Trondheim og ellers i Europa. Med reformasjonen i 1537 fikk kunnskap om gresk større utbredelse og betydning, også her i byen, som i 1760 fikk landets første vitenskapsselskap, der latin, men også gresk har spilt en viktig rolle. I 1768 ble Norges første vitenskapelige bibliotek opprettet i Gunnerusbiblioteket, som huser manuskripter og gamle og nyere bøker med tekster også fra antikken, flere av dem står ikke tilbake for det man kan finne på bibliotekene i Oxford og Cambridge. Gjennom studiene har vi tett kontakt med denne spesialsamlingen ved Gunnerusbiblioteket.

Vil tilbyr deg et miljø med stort studentengasjement, samarbeid med kultur- og næringslivet og inkluderende forelesere, som også er internasjonale topp-forskere. Staben ved latin, klassiske fag og antikkens kultur utmerker seg med internasjonale publikasjoner på høyeste nivå, medlemskap i fremragende internasjonale forskningssentra, samt Norges Forskningsråds Unge Forskertalent-prosjekt og deltagelse i NTNUs stjerneprogram. Latin, klassiske fag og antikkens kultur har en unik samarbeidsavtale med Gyldendal norsk forlag om å utgi antikkens litteratur på norsk og det er stor aktivitet knyttet til prosjektet i Trondheim. Trondheim har også en egen litteraturfestival, SPOR, med vekt på idéhistorie og oversatt litteratur og mange studenter i latin, klassiske fag og antikkens kultur får anledning til å engasjere seg i festivalarbeidet. NTNU utmerker seg ved sine studentdrevne linjeforeninger og latin, klassiske fag og antikkens kultur er representert ved den særlig aktive Trondheim klassisk studentforening, som med glede tar imot nye medlemmer.

I tillegg er Trondheim kjent som Norges beste student-by. Velkommen!

Tue, 22 Nov 2016 08:42:41 +0100
Fakta

Fakta om bachelor klassiske fag

Gradsnivå: Bachelor
Varighet: 3 år
Adgangsbegrensning: Ja
Søkerkode (SO): 194 459

Institutt:
Institutt for historiske studier
Fakultet:
Det humanistiske fakultet

Sted: Trondheim
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)

Gyldighet: Informasjonen om bachelorstudium klassiske fag er gyldig for studieåret 2015/2016.