Bachelorprogram, 3-årig

Klassiske fag

Jobbmuligheter

Med en grad i klassiske fag, gjerne bachelor kombinert med mastergrad, er jobbmulighetene mange. Vi ser mange slags talenter blant våre studenter, forskertalenter, kunstnertalenter, ledertalenter og lærertalent.

Samarbeidet med Gyldendal om prosjektet Antikken på norsk, med bokserien Kanon – antikkens litteratur på norsk, der NTNU skal utdanne oversetterekrutter til å oversette sentrale verk fra gresk og latin til norsk gir unike muligheter for både forskertalentet og kunstnertalentet. Å arbeide med en oversettelse krever en betydelig vitenskapelig innsats, mens det å jobbe med verkets norske språkdrakt krever mer litterære prestasjoner. Å bidra i oversetterprosjektet innebærer samtidig unike muligheter for å knytte kontakter med forlags-, medie- og kultur-Norge i et nasjonalt perspektiv. De siste aspektene er også særlig relevante for de av våre studenter som er ledertalenter, som vi ser gjerne kombinerer studier i klassiske fag med økonomiutdannelse.

Endelig arbeides det med ytterligere tilrettelegging for latin som skolefag, vi har tett samarbeid med Katedralskolen i Trondheim og lyktes i 2013 i samarbeid med skolen å få tilleggspoeng for gresk og latin i den videregående skolen på lik linje med andre fremmedspråk. Flere av våre studenter har gått videre til attraktive akademiske institusjoner, blant annet Universitetet i Oxford og Colombia University.

 

Mon, 13 Apr 2015 22:48:48 +0200

Gammelt fag med nye karrieremuligheter

Gyldendal Norsk Forlag, bygning.Klassiske fag ved NTNU har et langsiktig samarbeidsprosjekt med Gyldendal Norsk Forlag, hvor vi skal oversette antikkens greske og latinske tekster til norsk.

Til dette trengs oversettere, og prosjektet er en unik karrieremulighet for studenter på klassiske fag som ønsker å studere antikkens språk, litteratur og kultur.

Du kan lese mer om prosjektet hos Gyldendal, prosjektleder ved NTNU er Thea Selliaas Thorsen.