Bachelor, treårig

Bachelor i klassiske fag

""

Nytt fra høst 2016:

Fra og med høst 2016 blir bachelorstudiene i antikkens kultur og klassiske fag slått sammen til én felles studieretning med felles opptak.

Det nye studiet heter bachelor i antikkens kultur og klassiske fag, søkerkode i Samordna opptak er 194 459.

Gå til nytt studieprogram


Om bachelorstudiet i klassiske fag

Vil du ha kunnskaper som i millennier har skapt fremtiden? Med bachelor i klassiske fag får du tilgang til de viktigste originaltekstene fra den greske og latinske litteraturen gjennom tusener av år, tekster som har formet utallige generasjoner, også i Norge, og fremdeles utgjør fundamentale forutsetninger for vår kultur. Sammen setter vi tekstene i deres samtidige og kulturhistoriske kontekst og gjennom fagets kritiske lærdomstradisjon rustes du til ikke bare å erobre, men også til å utfordre dagens kunnskapsfront.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelorstudiet i klassiske fag er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

En bachelorgrad med fordypning i klassiske fag vil være et godt utgangspunkt for og nyttig i mange forskjellige yrker innenfor kultur og formidling. For eksempel oversetter, forlagsvirksomhet, forsker, bibliotekar og journalist.


Studiets oppbygning

Bachelorstudiet i klassiske fag er en treårig utdanning på 180 studiepoeng (sp). Fordypningen i klassiske fag består av et årsstudium i latin, samt 22,5 studiepoeng fordypningsemner i klassisk språk og litteratur. I tillegg kommer obligatoriske fellesemner, et anbefalt fag 2 og en valgfri del.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 40

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4


Mon, 13 Jun 2016 14:42:19 +0200
Fakta

Fakta om bachelor klassiske fag

Gradsnivå: Bachelor
Varighet: 3 år
Adgangsbegrensning: Ja
Søkerkode (SO): 194 459

Institutt:
Institutt for historiske studier
Fakultet:
Det humanistiske fakultet

Sted: Trondheim
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)

Gyldighet: Informasjonen om bachelorstudium klassiske fag er gyldig for studieåret 2015/2016.