Kjemi

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Kjemi

– Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i kjemi gir deg en solid breddekunnskap i kjemi og nødvendige støttefag som matematikk, fysikk og statistikk. 


studyprogramme-planner-portlet

Studieplan

Emner i bachelorstudiet i kjemi

Emner i bachelorstudiet i kjemi

Bilde fra ett av kjemilaboratoriene på NTNUEmnene (fagene) i bachelorstudiet i kjemi er som vist i studieplanen. 

Når du klikker på studieplanen, vil du se hvilke emner (fag) som er obligatoriske og hvilke emner du kan velge selv.

 

Spesialiseringer

Institutt for kjemi tilbyr videre spesialisering innen følgende fagområder:

Mer om studiet og annen praktisk informasjon kan du finne på wiki for bachelorstudenter i kjemi.


Studieplan og studiehåndbok

Studieplan og studiehåndbok

For mer informasjon om dette studieprogrammet, se studieplan for kjemi, eller studiehåndbok for realfagene ved NTNU.