Kjemi

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Kjemi

– Studiets oppbygning

 

Bachelorprogrammet i kjemi gir deg en solid breddekunnskap i kjemi og nødvendige støttefag som matematikk, fysikk og statistikk. 


Emner i bachelorstudiet i kjemi

Spesialiseringer

I det tredje studieåret skal velger du en spesialisering. Institutt for kjemi tilbyr fordypning innen disse fagområdene:


studyprogramme-planner-portlet

Studieplan

Studieplan og studiehåndbok

Studieplan og studiehåndbok

For mer informasjon om dette studieprogrammet, se studieplan for kjemi, eller studiehåndbok for realfagene ved NTNU.