Kjemi

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Kjemi

– Om studieprogrammet

 

David forsker på organiske solceller

Kjemi er læren om stoffers egenskaper, sammensetting og reaksjoner. For å lage nye materialer, utvikle nye medisiner og løse verdens miljø- og energiutfordringer, er vi helt avhengige av dyktige kjemikere.

Dette 3-årige bachelorprogrammet i kjemi er for deg som lurer på hvorfor stoffer virker som de gjør, og hvordan man kan skreddersy molekyler til legemidler, katalysatorer i industrien eller et utall andre bruksområder. Det er også for deg som vil lære hvordan naturens kjemi fungerer, og hvordan miljøproblemer kan løses. Som kjemiker kan du spesialisere deg innen det du er mest interessert i, og få spennende jobbmuligheter innen mange forskjellige bransjer og områder.

Bli med og finn løsningene

Kunnskap om kjemi har vært fundamental for mange framskritt og for den velstand vi opplever i dag. Drikkevannet vårt er trygt fordi kjemiske analyser utføres regelmessig og vannet gjennomgår kjemisk behandling. Laboratorieteknikeren bruker kjemiske metoder når blodprøver analyseres, og medisiner, fargestoffer, plast og nye materialer blir også framstilt ved hjelp av kjemiske metoder. I kriminalsaker blir kjemiske analyser stadig viktigere, og i land- og havbruk er kjemikunnskaper grunnlaget for økte avlinger og forebygging av sykdommer hos planter og dyr. Dessuten er kunnskap om kjemi helt nødvendig for å lage mat og drikkevarer.

Samtidig som de kjemiske framskrittene har gjort hverdagen lettere, har de også ført til forurensning og andre miljøproblemer. Med kunnskap om kjemi kan vi være i stand til å forstå og løse disse problemene, og skape en mer bærekraftig utvikling.

 

27 feb 2020

møtNTNU på YouTube!

møtNTNU på YouTube!

møtNTNU på YouTube Alexander setter trifluormetylgrupper på medisiner