Kjemi

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Kjemi

– Videre studier

 

Ta en mastergrad

Etter å ha fullført et 3-årig bachelorstudium i kjemi velger de fleste å gå videre med et 2-årig masterstudium. Da får du en mastergrad hvor du spesialiserer deg innen det du er spesielt interessert i, noe som gir flere jobbmuligheter.

Med en bachelorgrad i kjemi er du kvalifisert for opptak til disse studiene:

I tillegg kan du, med riktig spesialisering, kvalifisere deg til disse studiene:

Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i spesifikke opptakskrav for disse studiene, og planlegge hvilke valgfag du må ta for å være kvalifisert til å ta disse masterprogrammene.

 
 

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

 

Søke masterprogram?

Søke masterprogram?

Masterprogrammer er adgangsbegrenset og du må søke gjennom Søknadsweb ved NTNU