Anvendt teoretisk kjemi

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Anvendt teoretisk kjemi

Anvendt teoretisk kjemi er et begrep som dekker mange ulike områder innen kjemien. Felles for disse emnene er bruk av datamaskiner og matematiske modeller for å studere ulike kjemiske fenomen.

Anvendelsene av teoretiske metoder er svært utbredt innenfor alle grener av kjemien. Ved hjelp av modellering kan vi undersøke hvordan store molekyl som proteiner og DNA binder til hverandre, og i termodynamiske beregningsprogram kan vi forutsi produktet av en reaksjon eller faseoverganger i en blanding. Dette er bare et par eksempel på måter teoretiske undersøkelser og matematiske modeller bidrar i kjemien. Et annet viktig teoretisk aspekt i kjemien er den grunnleggende forståelsen av hva atomer og molekyler er. Bildet de fleste har av et molekyl som små kuler forbundet med elastiske bindinger stammer fra løsningen av Schrødingers ligning i kvantekjemien.

Bruk av teori og datamaskiner blir stadig viktigere i kjemien og en moderne kjemiker jobber vel så gjerne forran en datamaskin som med reagensrør i et laboratorium. Ved å spesialisere deg innen anvendt teoretisk kjemi kan du velge mellom flere retninger som alle gir deg verdifull kunnskap og anvendbare ferdigheter i moderne forskning, industri og næringsliv.

Les mer om anvendt teoretisk kjemi i det 2-årige internasjonale masterprogrammet i kjemi (MSc in Chemistry).

Anvendt teoretisk kjemi

Anbefalte emner

Anvendt teoretisk kjemi

Anbefalte emner for videre spesialisering i anvendt teoretisk kjemi.


Mer informasjon

For mer informasjon om dette programmet og beskrivelser av emnene som inngår i studiet: