Interaksjonsdesign

Bachelorprogram 3-årig, Gjøvik

Interaksjonsdesign

– Videre studier

Interaksjonsdesign

Utdanningen kvalifiserer for opptak til masterstudier i inn- og utland. Ved NTNU i Gjøvik vil du være kvalifisert for opptak til Master in Interaction Design.

Masterstudier ved NTNU ( krysspublisert deling)

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.