Interaksjonsdesign

Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Interaksjonsdesign

– Studiets oppbygging

om

Studiet fører til graden Bachelor i interaksjonsdesign, og er et heltidsstudium med en normert studielengde på 3 år. Studiet tilbys kun som heltidsutdanning, og krever tilstedeværelse på campus. Studiet baserer seg på en kombinasjon av ulike læringsformer med en vektlegging på studentaktive læringsformer som praktiske designprosjekter og seminarpresentasjoner.

Studiet avsluttes med et veiledet praksisfag i bedrift, samt bacheloroppgaven på 20 studiepoeng i siste semester. Alle emner er obligatoriske.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan