Interaksjonsdesign

Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Interaksjonsdesign

– Om interaksjonsdesign

Om interaksjonsdesign

Bachelor i interaksjonsdesign er et profesjonsrettet studium som består av ulike designfaglige emner som alle representerer viktige kompetanseområder innen interaksjonsdesign. Interaksjonsdesignere er per i dag etterspurte i arbeidsmarkedet. Dessuten: På grunn av den raske utviklingen av digitale medier og av digitaliserte tjenester i den internasjonale serviceøkonomien og i offentlig forvaltning, vil brukervennlige og inkluderende løsninger etterspørres i stadig større grad i årene framover.

Studiet vektlegger kunnskap og ferdigheter i design av digitale, interaktive systemer. Se Informasjonsbrosjyre om studiet (pdf)

Studiet har også fokus på design av mediert interaksjon mellom mennesker, for eksempel knyttet til tjenestedesign eller design som påvirker adferden til brukere. Interaksjonsdesign er et relativt nytt fagområde som blant annet handler om å utforme løsninger som støtter opp under menneskers kommunikasjon og samhandling. Brukerens behov settes i sentrum gjennom anvendelsen av metoder for brukersentrert design og utvikling.

Hvorfor velge dette studiet?

Dette studiet passer for deg som har en interesse for mennesker, design og teknologi og liker kombinasjonen av teoretiske oppgaver og praktisk arbeid. Gjennom hele utdanningen vil du møte emner som kombinerer ulike arbeids- og læringsmetoder, samt prosjekter som krever at du kombinerer kunnskap og ferdigheter på tvers av emner.

Forskning innen interaksjonsdesign

Forskning innen interaksjonsdesign

Eldre mann sitter i sofa med laptop på bordet foran seg mens han studerer er hvitt A4-ark.
Illustrasjonsfoto: iStock

Slik kan det digitale klasseskillet bekjempes

Kløften som digitaliseringsbølgen har skapt mellom folk med og uten grunnleggende it-ferdigheter, er blitt dypere under koronakrisen. Nå må vi bekjempe digitalt utenforskap.

Godt å vite

Godt å vite

Interaksjonsdesignstudentene ved NTNU i Gjøvik har egen linjeforening, Darling. Linjeforeningen arrangerer karrieredager, som et bindeledd mellom studier og arbeidsliv, gjesteforelesninger og sosiale tilstelninger.