Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Informatikk

– Studieveiledere

Lurer du på noe om informatikk?

Sjekk ut om andre har lurt på det samme!

 

Christoffer, Stein-Otto, Signe og Maja

Christoffer, Stein-Otto, Signe og Maja er studentkontaktene som svarer på alle spørsmål mellom himmel og jord.

Trenger jeg forkunnskaper innen programmering og datamaskiner før jeg begynner?

Det er ingen datarelaterte forkunnskapskrav til studiet.

Er det vanskelig for nyutdannede IT-folk å finne seg jobb?

Markedet for nyutdannede med IT-kompetanse kunne ikke vært bedre. Bedrifter som ønsker å ansette IT-folk inviterer Informatikkstudenter på NTNU til middager og presentasjoner flere ganger i uken. En søker med mastergrad stiller sterkere enn en med bachelorgrad, derfor kan det lønne seg å gå videre til master i Informatikk etter endt bachelorstudie.

Må jeg legge mye arbeid i studiene for å klare meg? Er det mye vanskelig matte?

Det vil bli mer jobb enn det har vært på videregående, men med jevnt arbeid vil det gå fint.
Det viktigste er å ikke gi opp!

Hva er opptakskravene til Informatikk?

  • Generell studiekompetanse
  • Reform 94: 2MX, 2MY eller 3MZ
  • Kunnskapsløftet: R1 eller S1+S2

Poenggrenser fra forrige opptak finner du under "studiets oppbygning".

Les mer om opptak.

Hva kan jeg jobbe som nyutdannet innen Informatikk?

Her kan du lese litt mer om jobbmulighetene med en bachelorgrad i Informatikk.

Hva er forskjellen mellom Datateknologi og Informatikk?

Tradisjonelt sett har Datateknologi hatt best rykte fordi det er en av de gamle "sivilingeniør"-retningene og karaktersnittet har ofte vært litt høyere, men de ansettes gjerne til de samme jobbene som de med informatikkbakgrunn.

Datateknologi et mer standardisert studieløp de to første årene med en grundigere innføring i matte, mens informatikk har veldig mange valgfag hvor en spesialiserer seg innen ønskede områder som kan være vanskeligere eller lettere enn hva som er valgt for de som velger Datateknologiutdannelsen.

En har de samme mulighetene innen informatikk som en har med Datateknologi om en velger fag med det ønsket i bakhodet.

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Spør studentkontaktene!

Studieveiledning

Våre studieveiledere svarer på studiespørsmål knyttet til datateknologi- og informatikkstudiene.


Kontortid faglige veiledere

Letizia Jaccheri
Tirsdager klokken 11:00 - 13:00

Asbjørn Thomassen
Onsdager klokken 09:00 - 12:00


Praktiske spørsmål

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE-fakultetet) hjelper deg  med praktiske spørsmål om:

  • søknadsprosedyre
  • opptakskrav
  • muligheter for deltidsstudier

 

Fri, 14 Jul 2017 16:44:13 +0200