Bachelorprogram 3-årig

Informatikk

– Utenlandsopphold

IT-bransjen er internasjonal av natur. Studerer du informatikk hos oss har du gode muligheter til å ta deler av utdanningen i utlandet. Kjennskap til andre kulturer, fremmede språk og nye venner er alle ingredienser i et slikt opphold. Dette gir deg internasjonal erfaring som er verdifullt både for deg selv og næringslivet.

De siste tre årene har studenter fra informatikk studert ved universiteter i Canada, Sverige, Italia, New Zealand, USA, Storbritannia, Singapore, Nederland, Spania, Frankrike, Etiopia, Tyskland, Sveits og Australia.

NTNU har avtaler med universiteter i mange land og Internasjonal seksjon hjelper til med søknader både til disse og andre universiteter. Kravet for å ta delstudier ved et annet universitetet er at fagene passer inn i studieplanen din og en veileder fra instituttet hjelper deg med dette.

En stor fordel ved å ta deler av studiet utenlands er at du får mulighet til å spesialisere deg på områder innen IT hvor andre universiteter har større kompetanse. Tredje, fjerde og femte studieår er årene da du spesialiserer deg og valgmulighetene er store, dermed passer disse årene spesielt godt til å bruke i utlandet.


Hvorfor studere i utlandet?

Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Bilder fra NTNU-studenter som har vært på utveksling.


Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Studieveileder på institutt eller fakultetet du tilhører kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på Innsida


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.


 

Abakus utland

Abakus har samlet nøkkelinformasjon om utenlandsstudier og publisert en nettside som omhandler utenlandsopphold for IKT-studenter.