Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Informatikk

– Studiets oppbygning

Informatikk studieillustrasjon. Foto: Kai T. Dragland

Informatikkstudiet består omtrent halvt om halvt av IT-emner og valgbare emner. De valgbare emnene utgjør tilsammen 60 studiepoeng (et studieåre) og kan bestå av emner innen IT eller emner fra andre fagområder ved NTNU.

Velger du emner fra informatikk, datateknologi, kommunikasjonsteknologi eller andre IT-relaterte emner på NTNU, skaper du deg en bred og solid utdannelse innen IT.

Velger du fag fra andre fagfelt, kan du komponerer du din egen tverrfaglige utdannelse.
Eksempler på fagfelt du kan kombinere IT-studiet med:

  • biologi
  • geografi
  • medievitenskap
  • psykologi
  • økonomi og ledelse

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

For detaljert plan se studieplan for informatikk – bachelorstudium.

1. år

Emnekode Emnenavn SP
EXPH0004 Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi 7,5
HMS0002 HMS-kurs for 1. årsstudenter 0
IT2805 Webteknologi 7,5
MA0001 Brukerkurs i matematikk A 7,5
TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs 7,5
Emnekode Emnenavn SP
IT1501 Programmeringslab for informatikk 7,5
MA0301 Elementær diskret matematikk 7,5
TDT4100 Objektorientert programmering 7,5
TTM4100 Kommunikasjon – Tjenester og nett 7,5

2. år

Emnekode Emnenavn SP
IT1901 Informatikk prosjektarbeid I 7,5
TDT4120 Algoritmer og datastrukturer 7,5
TDT4160 Datamaskiner og digitalteknikk 7,5
Valgbart emne/ perspektivemne* 7,5

*Du kan velge fritt blant alle NTNUs åpne emner eller ta et perspektivemne. I løpet av graden må du fullføre ett perspektivemne enten høst eller vår. Liste over perspektivemner finner du i studieplanene for informatikk – bachelorstudium.

Emnekode Emnenavn SP
TDT4140 Programvareutvikling 7,5
TDT4145 Datamodellering og databasesystemer 7,5
TDT4180 Menneskemaskin interaksjon 7,5
Valgbart emne/ perspektivemne* 7,5

*Du kan velge fritt blant alle NTNUs åpne emner eller ta et perspektivemne. I løpet av graden må du fullføre ett perspektivemne enten høst eller vår. Liste over perspektivemner finner du i studieplanene for informatikk – bachelorstudium. 

3. år

Emnekode Emnenavn SP
Valgbart emne* 7,5
Valgbart emne* 7,5
Valgbart emne* 7,5
Valgbart emne* 7,5

*Du kan velge fritt blant alle NTNUs åpne emner eller ta et valgbart IT-emne. I løpet av graden må du fullføre to "valgbare IT-emner" enten høst eller vår. Liste over "valgbare IT-emner" finner du i studieplanene for informatikk – bachelorstudium. 

Emnekode Emnenavn SP
IT2901 Informatikk prosjektarbeid II 15
Valgbart emne* 7,5
Valgbart emne* 7,5

*Du kan velge fritt blant alle NTNUs åpne emner eller ta et valgbart IT-emne. I løpet av graden må du fullføre to "valgbare IT-emner" enten høst eller vår. Liste over "valgbare IT-emner" finner du i studieplanene for informatikk – bachelorstudium. 

Allerede student?

Informasjon om utveksling, tillitsvalgte og informasjonsmøter finner du på Innsida.


Veien Videre

En bachelor i informatikk gir deg kompetansen til enten gå ut i arbeidslivet eller å gå videre med et 2-årig masterstudium.

På NTNU kan du f.eks. gå videre på den 2-årig master i informatikk med studieretningene:

  • Databaser og søk
  • Kunstig intelligens
  • Programvaresystemer
  • Interaksjonsdesign, spill- og læringsteknologi

Studieretninger på informatikk master. Illustrasjon

Masterprogram

Etter bachelorgraden i informatikk, fortsetter mange på NTNUs 2-årige masterstudie i informatikk for å fordype seg innen informasjonsteknologi og stille enda sterkere på arbeidsmarkedet. Du kan ta mastergrad både i utlandet, ved andre høgskoler og universitet og ved NTNU.

Bachelor i informatikk kvalifiserer for følgende masterstudier ved NTNU:

Etter to år i arbeidslivet kan du ta en erfaringsbasert mastergrad i helseinformatikk som etterutdanning ved NTNU Videre.


Wed, 11 May 2016 10:02:40 +0200