Informatikk

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Informatikk

– Studiets oppbygning

bit_oppbygging_intro

Informatikk studieillustrasjon. Foto: Kai T. Dragland

Om informatikkstudiet

Informatikkstudiet består omtrent halvt om halvt av IT-emner og valgbare emner. De valgbare emnene utgjør tilsammen 60 studiepoeng (ett studieår) og kan bestå av emner innen IT eller emner fra andre fagområder ved NTNU.

Velger du emner fra informatikk, datateknologi, kommunikasjonsteknologi eller andre IT-relaterte emner på NTNU, skaper du deg en bred og solid utdannelse innen IT.

Velger du fag fra andre fagfelt, kan du komponerer du din egen tverrfaglige utdannelse.
Eksempler på fagfelt du kan kombinere IT-studiet med:

  • biologi
  • geografi
  • medievitenskap
  • psykologi
  • økonomi og ledelse

KRYSS_Undervisningsstart

Første undervisningsdag i semesteret vil være avhengig av hvilke dager emnene du skal følge har undervisning. Se studiekalenderen for informasjon om tidligste undervisningsstart.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan

KRYSSPUB – Allerede student?

Veien videre

I en master i informatikk (MSIT) kan du søke på fire ulike studieretninger:

  • Databaser og søk
  • Kunstig intelligens
  • Programvaresystemer
  • Interaksjonsdesign, spill- og læringsteknologi

Studieretninger på informatikk master. Illustrasjon