Bachelorprogram 3-årig

Informatikk

– Om informatikk

Studenter foran tavle. Foto

Å lage gode IT-systemer, både for bedrifter og folk som skal bruke dem, krever en helhetsforståelse. Informatikkstudiet gir alt fra praktiske ferdigheter i programmering og bruk av datamaskiner, til kunnskap om hvordan datasystemer skal utvikles og tas i bruk for best å kunne tilfredsstille brukeres og bedrifters behov.

Bachelorstudiet er spesielt ved at du står ganske fritt i valg av emner, også emner fra andre fagområder ved NTNU. Man kan enten velge en bred, tverrfaglig utdanning, eller en smal utdanning med mye IT-emner.

Når du er ferdig med det treårige bachelorstudiumet i informatikk, kan du gå ut i arbeidslivet eller du kan fortsette på en toårig mastergradsutdanning.

Det er ikke nødvendig å ha erfaring med programmering fra før for å studere informatikk; de fleste studentene som begynner på informatikk har ikke programmert tidligere.

Opptak til informatikkstudiet krever ikke full fordypning i matematikk fra videregående skole. For kandidater som ønsker en mer teknologisk tung utdanning tilbys også det femårige masterstudiumet (sivilingeniør) i datateknologi