Bachelorprogram 3-årig

Informatikk

– Studiemiljø

Linjeforeningen Online

Online er linjeforeningen for informatikkstudentene ved NTNU. Linjeforeningen arbeider for at du som student skal få et bredt tilbud ved siden av studiet.

Online

  • setter studenter i kontakt med mulige arbeidsgivere gjennom bedriftspresentasjoner og seminarer
  • bidrar med akademiske kræsjkurs i de tyngre fagene
  • arrangerer sosiale fester for studentene

Online har også et eget fotballag sammen med linjeforeningen Abakus, hvis du liker å røre på deg. 


For deg som er jente

Illustrasjon Jenteprosjektet Ada

 

Jenteprosjektet Ada har som mål å bidra til at det utdannes flere kvinnelige sivilingeniører og mastergradskandidater fra IKT-studiene ved NTNU.

Prosjektet drives av jentene på studiene som og arrangerer ulike kurs, karrierenettverk og sosiale samlinger for jentene på studiet.


Programmeringskonkurranser

Som datastudent er det er en rekke konkuranser du kan engasjere deg i. Under finner du noen av konkurransene du kan delta på.

Konkurranser er en smart måte å bli flinkere å programmere på; i forkant av konkurransene arrangeres det ofte workshops der du kan får veiledning fra eldre studenter. For å delta på konkurransene trenger du ikke kunne mer enn det du lærer under første året på datastudiet.

  • IDI Open - Programmeringskonkurranse
  • NCPC - Nordic Collegiate Programming Contest
  • Bekk Robocup - Bekk sin robotkonkurranse

UKA logo

Samfundet og studentfestivaler

Studentersamfundet i Trondheim drives av frivillige studenter som er organisert i gjenger. ITK (IT-Komiteen) er en gjeng som jobber spesifikt med IT.

Festivalene UKA og ISFiT arrangeres annethvert år og har også websider som må videreutvikles og driftes.


NTNUI logo

NTNUI

NTNUI er NTNUs idrettslag, med over 12.000 medlemmer og 50 ulike aktiviteter. 

Les mer på NTNUIs hjemmesider.