Bachelor, 3-årig

Informatikk

– Masterprogram

Etter bachelorgraden i informatikk, fortsetter mange på NTNUs 2-årige masterstudie i informatikk for å fordype seg innen informasjonsteknologi og stille enda sterkere på arbeidsmarkedet. Du kan ta mastergrad både i utlandet, ved andre høgskoler og universitet og ved NTNU.

Bachelor i informatikk kvalifiserer for følgende masterstudier ved NTNU:

Etter to år i arbeidslivet kan du ta en erfaringsbasert mastergrad i helseinformatikk som etterutdanning ved NTNU Videre.