Maskiningeniør

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim-Gjøvik-Ålesund

Maskiningeniør

– Videre studier

Videre studier

Student med maskin i laboratoriet

videre studier

Med en makiningeniørutdanning kan du søke opptak til 2-årige masterstudier i inn og utland. Aktuelle studier ved NTNU er:


Masterstudier ved NTNU ( krysspublisert deling)

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.