Maskiningeniør

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim-Gjøvik-Ålesund

Maskiningeniør

– Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

Når du er tatt opp til et studieprogram ved NTNU, har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet  som en del av studiet. Du bør starte planleggingen i god tid.

5. semester spesielt tilrettelagt for utveksling

På maskinstudiet er femte semester er spesielt tilrettelagt for utveksling. Det finnes en rekke muligheter for utenlandsopphold. Det er også mulig med forlengelse til og med 6. semester etter avtale (Bacheloroppgave).

Per dags dato har noen av våre studenter blant annet besøkt følgende universiteter og læresteder:

  • Sveits, Geneve, CERN.
  • Tyskland, Hochschule Schmalkalden.
  • Tyskland, Hochschule Krempten.
  • Australia, University of Wollongong.
  • Australia, Queensland University of Technology.
  • Nederland, University of Amsterdam
  • UK, University of Glasgow (mest innen påbygging til mastergrad).

KRYSSPUBLISERT – Fellestekst om utenlandsopphold under studieprogram

Hvorfor studere i utlandet?

Ønsker du å ta en utdanning i Norge – og drømmer du om å studere i utlandet? Visste du at det er mulig å få til begge deler?

Som student på NTNU har du gode muligheter til å ta et studieopphold utenlands, noe som har mange fordeler. Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Du bør starte planleggingen i god tid, senest i løpet av høstsemestret året før du ønsker å reise.


Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Studieveileder på ditt studieprogram kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på temasiden om utenlandsstudier på Innsida


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.


Klar til å søke utvekslingsopphold?

 

Praktisk informasjon om utveksling