Maskiningeniør

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim-Gjøvik-Ålesund

Maskiningeniør

– Studieveiledning

Kontakt (krysspublisert)

Studieveiledning


Studieveilederne våre kan hjelpe deg med:

  • Utdanningsplan
  • Studieprogresjon
  • Utenlandsopphold
  • Permisjon
  • Retningsvalg
  • Utfordringer i studiehverdagen

Kontakt våre studieveiledere:    studier@iv.ntnu.no |    73 59 37 00

Er du allerede tatt opp som student ved NTNU? Da ønsker vi at du tar kontakt med oss via selvhjelpsportalen NTNU Hjelp, i stedet for å sende e-post direkte til en studieveileder. Kanskje du også finner svaret på spørsmålet ditt der?
 

Åpen skranke i Zoom


Mandag - fredag kl. 13.00 - 15.00

For spørsmål om studier og studentlivet, ta gjerne kontakt med våre studentkontakter i Zoom.

Når du trykker på Zoom-knappen under kommer du først til et venterom, før du blir invitert videre til å snakke med en studentkontakt.

Åpen skranke i Zoom

Se studieveiledningstilbudet ved Fakultet for ingeniørvitenskap.


Koordinator Ålesund

Lokale studieprogramkoordinatorer

Koordinator i Ålesund

Koordinator Gjøvik

Koordinator i Gjøvik

Krysspublisert: Andre tjenester

Korona: For NTNU er de til enhver tid gjeldende smittevernregler førende.
Hvis du har fått påvist covid-19 smitte, eller har sterk mistanke om smitte, ber vi deg om å varsle NTNU i arbeidstiden om dette på telefon 48409065 (HMS-seksjonen). NTNU vil bruke varslingen til å få utført smittevernrenhold i lokaler der du har oppholdt deg. Hvis du mistenker at du er smittet, gå i karantene og kontakt kommunens koronatelefon.


For spørsmål om fravær, kontakt din nærmeste leder/ studieveileder/ foreleser.

Hvis du er i risikogruppe og ikke kan møte på campus på grunn av det, ta kontakt med studieveilederen din for en samtale om muligheten for tilrettelegging av studiesituasjonen.

 

Spørsmål og svar

Utdanningsvalg og karriere

  • for deg som ønsker tips og råd om utdanningsvalg, om det å være ny student, studie- og eksamensteknikker, presentasjonsteknikk, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter

Tilrettelegging av studiene

Studieveiledning


Ikke send personlige opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og opplysninger om sykdom, i e-post.