Maskiningeniør

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim-Gjøvik-Ålesund

Maskiningeniør

– Studieveiledning

(Krysspublisert)Studieveiledning

Studieveileder kan hjelpe deg med:

  • utdanningsplan
  • studieprogresjon
  • utenlandsopphold
  • permisjon
  • retningsvalg
  • utfordringer i studiehverdagen

Hvordan kan du kontakte studieveilederne?

Beste måte å komme i kontakt med studieveileder er å sende en e-post hvor du skriver hva du trenger hjelp med og eventuelt ber om et møte.

  studier@iv.ntnu.no

Du kan også ta direkte kontakt med en av våre studieveiledere:


Koordinator Ålesund

Lokale studieprogramkoordinatorer

Koordinator i Ålesund

Koordinator Gjøvik

Koordinator i Gjøvik

Krysspublisert: Andre tjenester

Korona: For NTNU er de til enhver tid gjeldende smittevernregler førende. Hvis du får akutte luftveissymptomer, ber vi om at du sier fra til studieveileder.

 

Spørsmål og svar

Utdanningsvalg og karriere

  • for deg som ønsker tips og råd om utdanningsvalg, om det å være ny student, studie- og eksamensteknikker, presentasjonsteknikk, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter

Tilrettelegging av studiene

Studieveiledning


Ikke send personlige opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og opplysninger om sykdom, i e-post.