Maskiningeniør

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim-Gjøvik-Ålesund

Maskiningeniør

– Studiets oppbygning

bilde

Kvinnelig student i laboratoriet

Studiets oppbygning

Studiets oppbygning

Maskiningeniørstudiet er på 180 studiepoeng og gjennomføres på 3 år. Studiet er i både Trondheim, Gjøvik og Ålesund med ulike studieretninger i de tre byene. Du søker opptak til studiebyen hvor du vil studere.

Det første året har samme emner uavhengig av studiested. Det andre året starter du din spesialisering innenfor en studieretning på ditt studiested.


Nettbasert studium over fire år

Nettbasert studium over fire år

Du kan ta studieretningen industriell design som ett nettbasert studium over fire år i regi av NTNU Gjøvik. Dette er et deltidsstudium som innebærer en studieprogresjon på 75 % av et heltidsstudium. I tillegg til forelseninger og veiledning på nett vil det være samlinger i Gjøvik for å gjennomføre obligatoriske arbeidskrav. Studieretningen fører til graden "Bachelor i ingeniørfag, maskin".

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan