Maskiningeniør

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim-Gjøvik-Ålesund

Maskiningeniør

– Om maskiningeniør

Om maskininfeniør

Studenter i laboratoriet - forsøk

Om maskiningeniør

Hva gjør en maskiningeniør?

Maskiningeniør er en klassisk ingeniørutdanning som er etterspurt i mange bransjer. Felles for alle maskiningeniører er at de jobber med eksisterende teknologi og bruker denne til å utvikle nye produkter og tjenester.

Avhengig av hvilken bransje du jobber i, er vanlige oppgaver for en maskiningeniør å skape produkter og produksjonsutstyr, utvikle arbeidsmetoder for produksjon og å styre produksjonsprosesser. Markedsføring, salg og konsulentvirksomhet er heller ikke uvanlige oppgaver. Arbeidet foregår ofte i samarbeid med andre ingeniører og yrkesgrupper.


Digital kompetanse for framtiden

Maskiningeniørstudiumet ved NTNU følger tett de moderne trendene i industrien og har derfor fokus på å utvikle den relevante digitale kompetansen til studentene.

Stor del av industrien blir nå mer og mer automatisert og instrumentert med programmerbare sensorer som krever at maskiningeniører både har kunnskap om styring av maskiner og elektronikk. Dette omfatter alt fra basis programmeringsferdigheter for å kunne lese måledata fra tilstandskontroll eller geometriske data til maskinkomponenter til 3D modellering og simulering i avanserte programvarer for dataassistert design.


Maskiningeniørstudiet

I starten av studiet tar du fellesemner som danner grunnlaget for fordypning i en studieretning. Du kan velge mellom studieretningene:

Du kan også ta maskiningeniørstudiet som et nett- og samlingsbasert studium over fire år i regi av NTNU Gjøvik. Det nettbaserte studiet tilbyr studieretningen industriell design.

Forskning

Forskning

Hender med hansker på holder en bildel.
Foto: Colourbox

Å beskrive friksjon lett ved å gjøre det vanskelig

Alle vet hva friksjon er, men den er vanskelig å beskrive. Forskere har gjort en eldgammel, men vanlig modell lettere å bruke på nanoskala — ved å gjøre den mer komplisert.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

På maskiningeniørstudiet lærer du å ta hensyn til miljø og klima i utvikling og produksjon av produkter, og i drift og vedlikehold av produksjonsutstyr

Ikon - FNs bærekraftmål - rent vann og gode sanitærforholdIkon - FNs bærekraftmål - innovasjon og infrastruktur
Ikon - FNs bærekraftmål - Innovasjon og infrastrukturIkon - FNs bærekraftmål - ansvarlig forbruk og produksjon