Maskiningeniør

ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim-Gjøvik-Ålesund

Maskiningeniør

– Om maskiningeniør

Om maskininfeniør

Studenter i laboratoriet - forsøk

Om maskiningeniør

Hva gjør en maskiningeniør?

Maskiningeniør er en klassisk ingeniørutdanning som er etterspurt i mange bransjer. Felles for alle maskiningeniører er at de jobber med eksisterende teknologi og bruker denne til å utvikle nye produkter og tjenester.

Avhengig av hvilken bransje du jobber i, er vanlige oppgaver for en maskiningeniør å skape produkter og produksjonsutstyr, utvikle arbeidsmetoder for produksjon og å styre produksjonsprosesser. Markedsføring, salg og konsulentvirksomhet er heller ikke uvanlige oppgaver. Arbeidet foregår ofte i samarbeid med andre ingeniører og yrkesgrupper.


Maskiningeniørstudiet

I starten av studiet tar du fellesemner som danner grunnlaget for fordypning i en studieretning. Du kan velge mellom studieretningene:

Du kan også ta maskiningeniørstudiet som et nett- og samlingsbasert studium over fire år i regi av NTNU Gjøvik. På det nettbaserte studiet kan du velge mellom studieretningene industriell design og kvalitetsteknologi og ledelse.