Maskiningeniør

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim–Gjøvik–Ålesund

Maskiningeniør

– Kvalitetsteknologi og ledelse

Kvalitetsteknologi og ledelse


Kvalitetsteknologi og ledelse

NB! Denne studieretningen utgår og tilbys ikke i 2020

Studieretning kvalitetsteknologi og ledelse i Gjøvik

Kvalitetsteknologi og ledelse er en spesialisering i kvalitetsledelse og kvalitetssikring i produksjonsbedrifter.

Du lærer hvordan du bruker statistiske metoder, statistisk prosesstyring, automatiserte kvalitetsstyringsmetoder, analyse av måleusikkerhet og målemetoder. 

Utdanningen er bygd opp og gjennomføres i nært samarbeid med industrien.


Studieplan

Studieplan

Det første året er likt for alle studieretninger, uavhengig av studieby. I andre studieår spesialiserer du deg, men i høstsemesteret er fortsatt to av fire emner like på alle studieretningene .

Studieplan og emner finner du på nederst på siden Studiets oppbygging.