Maskiningeniør

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim–Gjøvik–Ålesund

Maskiningeniør

– Industriell design

Industriell design


Industriell design

Studieretning industriell design i Gjøvik

Industriell design er en spesialisering innen konstruksjon og dataassistert design og simulering. Studiet legger vekt på produktutvikling, valg av riktige materialer og funksjonell design. Du lærer om ulike produksjonsmetoder, beregning av styrke og dimensjonering. Du lærer deg å bruke dataverktøy til blant annet 3D-modellering, simulering og 3D-printing.


Studieplan

Studieplan

Det første året er likt for alle studieretninger, uavhengig av studieby. I andre studieår spesialiserer du deg, men i høstsemesteret er fortsatt to av fire emner like på alle studieretningene .

Studieplan og emner finner du på nederst på siden Studiets oppbygging.