Maskiningeniør

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim–Gjøvik–Ålesund

Maskiningeniør

– Industriell design

Industriell design

Studieretning industriell design i Gjøvik

Industriell design (ID) er en spesialisering innen konstruksjon og dataassistert design og simulering.

Studiet legger vekt på produktutvikling, valg av riktige materialer, konstruksjon og funksjonell design, produksjonsmetoder, beregning av styrke og dimensjonering av dynamisk påkjente konstruksjoner.

Du lærer deg å bruke dataverktøy til blant annet 3D-modellering, simulering og 3D-printing.


Studieplan

Studieplan

Det første året er likt for alle studieretninger, uavhengig av studieby. I andre studieår spesialiserer du deg, men i høstsemesteret er fortsatt to av fire emner like på alle studieretningene .

Studieplan og emner finner du på nederst på siden Studiets oppbygging.