Havbruksingeniør

Ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Havbruksingeniør

– Videre studier

BIHAV - videre studier - bilde

Et fartøy ved oppdrettsanlegg. Foto

BIHAV - videre studier

Hvis du ikke ønsker å gå rett ut i jobb etter å ha fullført havbruksingeniørstudiet, kan du fortsette studiene med en mastergrad på NTNU.

Det er flere mulige to-årige masterprogram for havbruksingeniører, avhengig av ønske om videre fordypning:

  • Ocean Resources gir mulighet for fordypning innen en kombinasjon av biologisk og teknologisk baserte emner for utnyttelse av marine ressurser
  • RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety) gir mulighet for en videre fordypning innen driftsteknikk.
  • Industriell kybernetikk gir mulighet for en fordypning i kybernetikk inkludert automatisering og styring.

Det finnes også andre relevante to-årige masterprogram. For å kvalifisere til disse kan det bli nødvendig med ekstra fagkombinasjoner.

 

Masterstudier ved NTNU ( krysspublisert deling)

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.